Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Діяльність як спосіб існування людей

0 коментарів
Говорячи про діяльність людини, слід підкреслити, що саме цей процес постійно змінює світ і дозволяє створювати людям те, чого спочатку не було в природі. Діяльність як спосіб існування Тільки людині...

Людина як духовна істота

0 коментарів
На тему духовного світу людини можна розмірковувати нескінченно, так як ця тема залишається вивченою досить поверхово. У чому полягає духовність, а в чому - бездуховність? Чому одна людина вважається духовно...

Природа людини

0 коментарів
Загадка людини полягає в тому, що до цих пір немає єдиного розуміння процесу становлення людини. Багато дискусій ведеться з приводу визначення природи людини і безліч наук присвячено саме цієї складної...

Суспільство як складна динамічна система

0 коментарів
Суспільствознавство виділяє ряд відмінностей системи суспільства від природних систем. Завдяки цьому можна зрозуміти, як діє багаторівнева система сучасного суспільства і взаємопов'язані всі сфери життя суспільства. Суспільство як складна динамічна система:...

Суспільство як спільна життєдіяльність людей

0 коментарів
У першу чергу, суспільство слід розглядати як сукупність людей. Однак помилковим є сприймати його як набір індивідів. Суспільство як спільна життєдіяльність людей Всі індивіди є своєрідними атомами, що мають взаємозв'язок...

Соціальні права людини

0 коментарів
Соціальна держава - вид політичної системи, при якій матеріальні блага розподіляються за принципом соціальної справедливості. Соціальна держава, соціальна політика держави Головною функцією соціальної держави є забезпечення кожному громадянину гідного рівня...

Праця

0 коментарів
Праця - це свідома, доцільна діяльність людини, яка спрямована на задоволення основних потреб суспільства та індивіда. Праця здійснюється за допомогою знарядь праці. Трудові відносини та їх правове регулювання Трудові відносини...

Громадянські та політичні свободи

0 коментарів
Політичні та громадянські свободи - один з найважливіших прав людини , визнані багатьма державами. Громадянські та політичні свободи Вони мають два основних вектори : вимоги від держави надання громадянам певних...

Свобода совісті

0 коментарів
Свобода совісті та релігійних вірувань людини закріплена в конституціях багатьох держав. У Росії свобода совісті та релігійних вірувань закріплена в 28 ст. КРФ, а також у законі «Про свободу совісті...

Духовне життя

0 коментарів
Духовний світ особистості являє собою нерозривний зв'язок людини і суспільства. Духовний розвиток виступає у вигляді своєрідного каталізатора у розвиток суспільних відносин. духовне життя Поняття духовної життя включає в себе такі...