Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Пізнання і види знань

0 коментарів

Ключові слова: пізнання, агностицизм, гностицизм, емпіризм, раціоналізм, емпіричний і теоретичний рівні пізнання, форми пізнання, відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, умовивід, інтуїція, знання.

Складовим компонентом світогляду є знання - результат пізнавальної...

Світогляд і його види

0 коментарів

Ключові слова: світогляд, види світогляду, форми світогляду, менталітет.

Кожна людина має внутрішнє (духовним) світом, який включає в себе знання, емоції, почуття, інтелект, світогляд. Світогляд - це система поглядів людини на...

Людина як член суспільства

0 коментарів

Ключові слова: людина, індивід, особистість, індивідуальність, психіка, антропогенез, задатки, здібності, талант, геніальність.

Людина - це біосоціальна істота, або, на думку багатьох сучасних вчених - біопсихосоціальне істота. У цьому визначенні чітко...

Еволюція уявлень людини про світ

0 коментарів

Розвиток знань про світ пройшло ряд етапів, на яких затверджувалися різні форми суспільної свідомості, формувалися певні картини світу.

Цивілізації зароджуються на Стародавньому Сході - це єгипетська, ассирійсько-вавилонська, давньоіндійська, старокитайська цивілізації....

Етноси, нації, покоління

0 коментарів

«Етнос (від грец. ethnos - народ) - історично що склалася на певній території стійка спільність людей, об'єднана єдиною мовою, культурою, побутовим укладом, традиціями. Носіями якостей етносу з розвитком суспільства були:...

Етикет. Культура спілкування

0 коментарів

Етикет - норми і звичаї, регулюючі поведінку людини в суспільстві. У це поняття входить сукупність правил, пов'язаних з умінням тримати себе в суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови бесіди і т....

Економічне життя суспільства

0 коментарів

Економіка (від грец. oikonomia — мистецтво ведення домашнього господарства) означає: 1) народне господарство даної країни або його частина (відповідні галузі або виробництво); 2) сфера суспільного життя, забезпечує задоволення потреб людей...

Ризик в соціальних діях

0 коментарів

Свобода — це стан людини, коли вона може самостійно робити вибір, це можливість мислити і діяти у відповідності зі своїми уявленнями і бажаннями. Свобода - це можливість здійснювати вибір, діяти...

Людина вільна

0 коментарів

Свобода — це стан людини, коли вона може самостійно робити вибір, це можливість мислити і діяти у відповідності зі своїми уявленнями і бажаннями. Свобода - це можливість здійснювати вибір, діяти...

Людина ризикуюча

0 коментарів

Ризик - це можлива небезпека чого-небудь, невдача в дії, ймовірність збитків або втрат; це людські дії в умовах невизначеності. Ризик в перекладі з іспанської означає «скеля», а з португальської -...