Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Свобода і відповідальність людини

0 коментарів

Ключові слова: свобода, відповідальність, види відповідальності.

Свобода людини в суспільстві - це його можливість здійснювати вільний і усвідомлений вибір. Свобода - це не просто робити все, що захочеться людині, це...

Соціальний контроль: визначення

0 коментарів

Ключові слова: соціальний контроль, санкції, види санкцій, совість.

Соціальні норми - найважливіший засіб соціального контролю. Соціальний контроль - механізм регулювання поведінки людини, відносин людей з метою підтримки і зміцнення правопорядку...

Види соціальних норм та їх характеристика

0 коментарів

Соціальна норма - встановлене в суспільстві і прийняте більшістю людей правило поведінки, яке регулює відносини між людьми і суспільне життя в цілому. Соціальні норми визначають межі допустимої поведінки людей, забезпечують...

Соціальний конфлікт: визначення

0 коментарів

Ключові слова: конфлікт, причина і привід для конфлікту, компроміс, переговори, посередництво, арбітраж.

Конфлікт - суперечка, зіткнення думок, інтересів, позицій і т.п. людей, соціальних груп. У широкому сенсі конфлікт означає не...

Міжнаціональні відносини, етносоціальні конфлікти

0 коментарів

Ключові слова: міжнаціональні відносини, етнічний конфлікт, культурний плюралізм, міжнаціональна диференціація, міжнаціональна інтеграція, націоналізм.

Безліч націй в сучасному світі вступають між собою в міжнаціональні відносини. Ці відносини різноманітні і багатоаспектний. Від...

Етнічні спільноти: визначення

0 коментарів

Ключові слова: етнічна спільність, етнічна ідентичність, рід, плем'я, народність, нація, діаспора, етнічні меншини.

Сучасне суспільство на Землі являє собою систему взаємовідносин між численними етнічними групами. Число таких груп - як...

Молодь як специфічна соціальна група

0 коментарів

Ключові слова: соціальна група, молодь, епатаж.

Молодь - соціальна група, що виділяється перш за все на основі вікових характеристик (від 16 до 25-30 років), особливостей становища в соціумі і певних...

Cоціальні групи

0 коментарів

Ключові слова: соціальна спільність, соціальна група, квазігрупа, види груп, організація, конформізм, нонконформізм.

Сучасне суспільство можна уявити як сукупність численних спільнот і соціальних груп, взаємодіючих між собою. Соціальна спільність - це...

Соціальна стратифікація

0 коментарів

Ключові слова: соціальна стратифікація, страта, соціальна нерівність, соціальна мобільність, історичні типи стратифікації, види мобільності, соціальні ліфти, канали соціальної мобільності.

Суспільство можна уявити як багатошаровий пиріг, що складається з неоднорідних елементів....

Раціональна економічна поведінка

0 коментарів

Ключові слова: споживач, суверенітет споживача, номінальний дохід, реальний дохід, рівень життя.

Економічна поведінка - образ, спосіб, характер економічних дій громадян, працівників, керівників, виробничих колективів в тих чи інших умовах, що...