Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Поняття суспільства і його будова

0 коментарів

Ключові слова: суспільство, соціум, ознаки суспільства, сфери життя суспільства.

Суспільство (соціум) розуміється в трьох значеннях:

1) в широкому - відокремитися від природи, але тісно пов'язана з нею частина матеріального світу....

Свобода і необхідність в людській діяльності

0 коментарів

Ключові слова: свобода, необхідність, відповідальність, фаталізм, волюнтаризм.

Діяльність людини передбачає вибір засобів способів, прийомів, бажаних результатів діяльності. У цьому праві - прояв свободи людини. Свобода - здатність людини діяти у...

Потреби і інтереси людини

0 коментарів

Ключові слова: потреби, види потреб, табу, сублімація, інтереси.

Поведінка людини визначається багатьма особистісними і соціальними чинниками - потребами, інтересами, табу (громадськими заборонами), соціальними нормами. Перші два чинники безпосередньо пов'язані з...

Мислення і діяльність

0 коментарів

Ключові слова: мислення, діяльність, структура діяльності, види діяльності, творча діяльність.

Мислення - це активний процес відображення об'єктивного (тобто існує незалежно від людини) світу в поняттях, судженнях, гіпотезах, теоріях і т.п....

Істина, її види та критерії

0 коментарів

Ключові слова: істина, відносна і абсолютна істина, об'єктивна і суб'єктивна істина, критерії істини, практика, оману, брехня.

Істина - це знання, відповідне предмету пізнання, насправді.

Поняття «істина» не завжди точно збігається...

Форми пізнання

0 коментарів

Виділяють форми пізнання:

1. Чуттєве пізнання - це пізнання за допомогою органів почуттів - зору, дотику, слуху і т.п. Чуттєве пізнання виражається в формах:
- відчуття - відображення окремих...

Пізнання і види знань

0 коментарів

Ключові слова: пізнання, агностицизм, гностицизм, емпіризм, раціоналізм, емпіричний і теоретичний рівні пізнання, форми пізнання, відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, умовивід, інтуїція, знання.

Складовим компонентом світогляду є знання - результат пізнавальної...

Світогляд і його види

0 коментарів

Ключові слова: світогляд, види світогляду, форми світогляду, менталітет.

Кожна людина має внутрішнє (духовним) світом, який включає в себе знання, емоції, почуття, інтелект, світогляд. Світогляд - це система поглядів людини на...

Людина як член суспільства

0 коментарів

Ключові слова: людина, індивід, особистість, індивідуальність, психіка, антропогенез, задатки, здібності, талант, геніальність.

Людина - це біосоціальна істота, або, на думку багатьох сучасних вчених - біопсихосоціальне істота. У цьому визначенні чітко...

Еволюція уявлень людини про світ

0 коментарів

Розвиток знань про світ пройшло ряд етапів, на яких затверджувалися різні форми суспільної свідомості, формувалися певні картини світу.

Цивілізації зароджуються на Стародавньому Сході - це єгипетська, ассирійсько-вавилонська, давньоіндійська, старокитайська цивілізації....