Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Освіта, її значення для суспільства

0 коментарів

Ключові слова: освіта, функції освіти, структура освіти в Україні, тенденції розвитку освіти.

Освіта - найважливіший компонент духовної культури суспільства. Воно розуміється зазвичай в декількох значеннях:

1) сукупність систематизованих знань, умінь,...

Наука і наукове мислення

0 коментарів

Ключові слова: наука, функції науки, парадигма, гіпотеза, закономірність, науковий закон, теорія, рівні пізнання, методи пізнання.

Наука - частина сучасної духовної сфери життя суспільства. Зазвичай її розуміють в трьох варіантах. Отже,...

Поняття культури. Форми і різновиди культури

0 коментарів

Ключові слова: культура, функції культури, форми культури, субкультура, контркультура, традиції і новаторство.

Визначень поняття «культура» в науці більше 200. Культура походить від латинського cultura, що означає «обробіток», «обробка». Цей термін...

Інститути суспільства

0 коментарів

Ключові слова: соціальний інститут, функції соціальних інститутів.

Розподіл суспільства на сфери вельми умовно. Наприклад, до якої сфери можна віднести засіб масової інформації (телеканал «1+1»)? До політичної? Так - він впливає...

Поняття суспільства і його будова

0 коментарів

Ключові слова: суспільство, соціум, ознаки суспільства, сфери життя суспільства.

Суспільство (соціум) розуміється в трьох значеннях:

1) в широкому - відокремитися від природи, але тісно пов'язана з нею частина матеріального світу....

Свобода і необхідність в людській діяльності

0 коментарів

Ключові слова: свобода, необхідність, відповідальність, фаталізм, волюнтаризм.

Діяльність людини передбачає вибір засобів способів, прийомів, бажаних результатів діяльності. У цьому праві - прояв свободи людини. Свобода - здатність людини діяти у...

Потреби і інтереси людини

0 коментарів

Ключові слова: потреби, види потреб, табу, сублімація, інтереси.

Поведінка людини визначається багатьма особистісними і соціальними чинниками - потребами, інтересами, табу (громадськими заборонами), соціальними нормами. Перші два чинники безпосередньо пов'язані з...

Мислення і діяльність

0 коментарів

Ключові слова: мислення, діяльність, структура діяльності, види діяльності, творча діяльність.

Мислення - це активний процес відображення об'єктивного (тобто існує незалежно від людини) світу в поняттях, судженнях, гіпотезах, теоріях і т.п....

Істина, її види та критерії

0 коментарів

Ключові слова: істина, відносна і абсолютна істина, об'єктивна і суб'єктивна істина, критерії істини, практика, оману, брехня.

Істина - це знання, відповідне предмету пізнання, насправді.

Поняття «істина» не завжди точно збігається...

Форми пізнання

0 коментарів

Виділяють форми пізнання:

1. Чуттєве пізнання - це пізнання за допомогою органів почуттів - зору, дотику, слуху і т.п. Чуттєве пізнання виражається в формах:
- відчуття - відображення окремих...