Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Раціональне економічну поведінку власника, працівника, споживача, сім'янина, громадянина

0 коментарів

З появою економічної науки (понад 300 років тому) головним принципом економічної поведінки людини став принцип раціональності, який дозволяє вибрати рішення, що дають найбільші результати виробництва при мінімальних витратах ресурсів.

Раціональне...

Протекціонізм і фрітредерство

0 коментарів

Для зовнішньоекономічної політики держав характерні два напрямки - протекціонізм і фрітредерство.

Протекціонізм спрямований на обмеження імпорту і має на меті підтримку вітчизняного виробництва. Протекціоністськими методами є підвищення митних тарифів (мит)...

Світова економіка — коротко

0 коментарів

Сучасний глобальний світ неможливо уявити без світової економіки, що складається з національних економік різних країн світу. Міжнародні економічні відносини включають міжнародне виробництво, торгівлю, валютно-кредитні відносини, міграцію робочої сили.

Світовий ринок...

Державний бюджет — доповідь

0 коментарів

Частиною фіскальної політики держави є бюджетна політика. Її реалізація забезпечується документом особливого значення - державним бюджетом.

Державний бюджет - це план доходів і витрат держави, який розробляється Урядом України і...

Системи оподаткування

0 коментарів

Залежно від ставки розрізняють три системи (шкали) оподаткування:

Пропорційна (плоска) - ставка не залежить від розміру доходу та встановлюється у вигляді єдиного для всіх працюючих громадян відсотка. Прогресивна - ставка...

Податки і функції податків

0 коментарів

Роль податків велика. Як відомо, зібрані податки держава направляє на виробництво суспільних благ. Від того, наскільки справно вони сплачуються, залежить добробут всього суспільства - рівень освіти, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення...

Механізми державного регулювання економіки

0 коментарів

Для реалізації перерахованих вище функцій держава використовує прямі і непрямі методи.

До прямих відносяться правові (адміністративні) методи регулювання. Перш за все це видання законів, що регламентують відносини власності (наприклад, Цивільний...

Економічні функції держави — реферат

0 коментарів

У сучасному світі практично всі економічні системи є змішаними, тобто поєднують в собі ринковий механізм господарювання і державне регулювання. Основними цілями економічної політики держави є забезпечення стабільного розвитку економіки на...

Економічний розвиток

0 коментарів

Економіка розвивається циклічно і складається з чотирьох фаз: підйому, спаду, депресії і пожвавлення.

Фаза підйому характеризується повною зайнятістю працездатного населення і зростанням їх доходів, широким виробництвом всіх товарів і послуг....

Економічне зростання і ВВП

0 коментарів

Найважливішим показником добробуту держави є економічне зростання - щорічне збільшення масштабів виробництва країни, при раціональному використанні ресурсів і нарощування обсягів продукції, що випускається. На економічне зростання впливає ряд факторів, серед...