Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Загрози і глобальні проблеми 21-го століття

0 коментарів

Ключові слова: глобальні проблеми, екологічна, демографічна проблеми, проблеми загрози війни, епідемій і пандемій, проблема "Північ - південь".

Необмежене споживання, антропоцентризм (розгляд людини як центру світобудови) привело до серйозних глобальних проблем,...

Багатоваріантність суспільного розвитку

0 коментарів

Ключові слова: реформа, революція, типологія товариств, традиційне, аграрне, індустріальне, постіндустріальне (інформаційне) суспільства, модернізація.

Суспільний розвиток на земній кулі характеризується нелінійністю і багатоваріантністю. В даний час налічується безліч соціумів (товариств), дуже...

Громадський прогрес

0 коментарів

Ключові слова: прогрес, регрес, екстенсивне і інтенсивне розвиток, революція, еволюція, суперечливість прогресу.

Суспільство ніколи не стоїть на місці. У світі не можна виділити жодного об'єкта, який би знаходився в абсолютному...

Що таке мораль: визначення

0 коментарів

Ключові слова: мораль, табу, звичай, традиція, принципи моралі, право, функції моралі, моральність, "золоте правило моральності", гуманізм.

Мораль - форма суспільної свідомості, що включає цінності, правила, вимоги, які регулюють поведінку людей....

Що таке мистецтво: визначення

0 коментарів

Ключові слова: мистецтво, функції мистецтва.

Мистецтво - діяльність людини, в художніх образах відображає світ і спрямована на створення естетичних цінностей. Мистецтво супроводжує розвитку суспільства з моменту зародження людини сучасного типу.

...

Релігія: визначення

0 коментарів

Ключові слова: релігія, функції релігії, анімізм, фетишизм, тотемізм, магія, політеїзм, монотеїзм, церква.

Релігія відіграє важливу роль в житті суспільства. Можна відзначити, що в тій чи іншій мірі релігія завжди супроводжувала...

Освіта, її значення для суспільства

0 коментарів

Ключові слова: освіта, функції освіти, структура освіти в Україні, тенденції розвитку освіти.

Освіта - найважливіший компонент духовної культури суспільства. Воно розуміється зазвичай в декількох значеннях:

1) сукупність систематизованих знань, умінь,...

Наука і наукове мислення

0 коментарів

Ключові слова: наука, функції науки, парадигма, гіпотеза, закономірність, науковий закон, теорія, рівні пізнання, методи пізнання.

Наука - частина сучасної духовної сфери життя суспільства. Зазвичай її розуміють в трьох варіантах. Отже,...

Поняття культури. Форми і різновиди культури

0 коментарів

Ключові слова: культура, функції культури, форми культури, субкультура, контркультура, традиції і новаторство.

Визначень поняття «культура» в науці більше 200. Культура походить від латинського cultura, що означає «обробіток», «обробка». Цей термін...

Інститути суспільства

0 коментарів

Ключові слова: соціальний інститут, функції соціальних інститутів.

Розподіл суспільства на сфери вельми умовно. Наприклад, до якої сфери можна віднести засіб масової інформації (телеканал «1+1»)? До політичної? Так - він впливає...