Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Соціальний конфлікт: причини і види

0 коментарів
Поняття соціального конфлікту. Поняття соціального конфлікту – набагато більш ємне, ніж може здатися спочатку. Давайте спробуємо розібратися. Латинською конфлікт означає «зіткнення». У соціології конфлікт – це вища стадія суперечностей, яка...

Соціальні ознаки людини

0 коментарів
Соціальні ознаки людини для суспільствознавства – це, в першу чергу соціальні ознаки. Соціальні ознаки людини для суспільствознавства – це, в першу чергу соціальні ознаки. З точки зору біології людина мало...

Соціальні норми як регулятор поведінки людини

0 коментарів
Поняття соціальної норми. Поняття соціальної норми має безпосереднє відношення до поняття суспільних відносин. Соціальні норми – це загальноприйняті зразки і правила поведінки людини в суспільстві, що гарантують стабільність соціальних відносин....

Соціальні інститути та їх функції

0 коментарів
Поняття соціального інституту в суспільствознавстві передбачає Спенсеровський підхід і підхід Вебленовського Поняття соціального інституту. Спенсеровський підхід. Спенсеровсmкий підхід названий по імені Герберта Спенсера, який знайшов багато спільного у функціях соціального...

Соціальні групи та їх види

0 коментарів
Поняття соціальної групи. Поняття соціальної групи – один з найбільш широко поширених термінів соціології. Соціальна група є предметом вивчення також психологів, маркетологів, економістів, правознавців, політологів і т. д. Соціальні групи...

Соціальна рівність і рівноправність

0 коментарів
Соціальна рівність – це такий тип устрою суспільства , при якому всі його члени мають однаковий статус в якій-небудь сфері. Соціальна рівність – це такий тип устрою суспільства, при якому...

Соціальна нерівність

0 коментарів
Соціальна нерівність – це вид соціального поділу, у якому окремі члени суспільства або групи перебувають на різних щаблях соціальної драбини ( ієрархії ) і мають нерівні можливості, права та обов'язки....

Соціальна роль і соціальний статус

0 коментарів
Поняття соціального статусу. Соціальний статус людини – це соціальне положення, яке він займає в структурі суспільства. Простіше кажучи, це місце, яке індивід займає серед інших індивідів. Вперше це поняття використав...

Соціальна спільність: поняття, ознаки і види

0 коментарів
Поняття соціальної спільноти. Поняття соціальної спільності означає реальне спільнота людей (на відміну від соціальної групи, яка може бути умовною або віртуальному), які проявляють себе як колективний суб'єкт у громадській діяльності,...

Соціалізація. Поняття та етапи соціалізації особистості

0 коментарів
Поняття соціалізації. Поняття соціалізації має на увазі під собою процес засвоєння людиною правил поведінки, соціальних норм, моральних цінностей, вмінь, навичок, знань та психологічних установок, які дають йому можливість нормально взаємодіяти...