Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Основні джерела фінансування бізнесу

0 коментарів

Ключові слова: внутрішні та зовнішні джерела фінансування бізнесу, бухгалтерська і чистий прибуток, доходи.

Бізнес - це економічна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку. Бізнес може здійснюватися в різних формах: у...

Гроші та грошово-кредитна політика

0 коментарів

Ключові слова: гроші, квазігроші, функції грошей, ліквідність, грошова маса, швидкість обігу грошей, грошово-кредитна політика, деномінація.

Гроші - це особливий вид товару, що володіє абсолютною ліквідністю і виконує роль загального еквівалента...

Фінансові інститути. Банківська система

0 коментарів

Ключові слова: фінансовий інститут, банк, Нацбанк України, вклади, депозити, кредити, норма обов'язкових резервів, облікова ставка (ставка рефінансування).

Фінансовий інститут - це організація, що виконує функції посередника між кредиторами (бажаючими дати...

Закони ринкової економіки

0 коментарів

Ключові слова: конкуренція, демпінг, попит, пропозиція, закон попиту і пропозиції, рівноважна ціна, криза перевиробництва, дефіцит товару, "невидима рука ринку", еластичність попиту і пропозиції, закон спадної граничної корисності.

Ринок передбачає вільну...

Класифікація ринків

0 коментарів

Ключові слова: ринок, покупець, продавець, види ринків, ринок досконалої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, ринок олігополістичний, ринок монопольний, ринок монополістичний, олігополія, монополія, монопсонія, біржа.

Ринок в суспільствознавство розуміється в двох сенсах:

...

Витрати виробництва та їх види

0 коментарів

Ключові слова: витрати, внутрішні та зовнішні витрати, постійні і змінні витрати.

Ключовий учасник ринку - виробник. З нього починається цикл товару (виробництво - розподіл - обмін - споживання). Щоб щось...

Економічні системи суспільства

0 коментарів

Ключові слова: економічні ресурси, натуральне і товарне господарство, головне питання економіки, традиційна, командна (планова), ринкова, змішана економіка.

Економічна система - встановлена ​​і діє система принципів, способів, правил, законів, що регулюють...

Фактори виробництва та факторні доходи

0 коментарів

Ключові слова: фактори (ресурси) виробництва, земля, праця, капітал, підприємницька здатність, факторні доходи.

Виробник, здійснюючи створення економічних благ, залучає ресурси (фактори) виробництва - це матеріальні та нематеріальні ресурси, які беруть участь...

Економічний зміст власності

0 коментарів

Ключові слова: право власності, види власності, право володіння, право користування, право розпорядження, націоналізація, приватизація.

Економічні відносини вибудовуються з приводу економічних благ. Однак, самі по собі блага користі не приносять, якщо...

Поняття "економіка" і предмет її вивчення

0 коментарів

Ключові слова: економіка як наука і як господарство, економічні блага, виробництво, розподіл, обмін, бартер, споживання, економічна культура.

Часто не замислюючись, ми вживаємо термін "економіка" в різних сенсах. Наприклад, говоримо про...