Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Молодь як специфічна соціальна група

0 коментарів

Ключові слова: соціальна група, молодь, епатаж.

Молодь - соціальна група, що виділяється перш за все на основі вікових характеристик (від 16 до 25-30 років), особливостей становища в соціумі і певних...

Cоціальні групи

0 коментарів

Ключові слова: соціальна спільність, соціальна група, квазігрупа, види груп, організація, конформізм, нонконформізм.

Сучасне суспільство можна уявити як сукупність численних спільнот і соціальних груп, взаємодіючих між собою. Соціальна спільність - це...

Соціальна стратифікація

0 коментарів

Ключові слова: соціальна стратифікація, страта, соціальна нерівність, соціальна мобільність, історичні типи стратифікації, види мобільності, соціальні ліфти, канали соціальної мобільності.

Суспільство можна уявити як багатошаровий пиріг, що складається з неоднорідних елементів....

Раціональна економічна поведінка

0 коментарів

Ключові слова: споживач, суверенітет споживача, номінальний дохід, реальний дохід, рівень життя.

Економічна поведінка - образ, спосіб, характер економічних дій громадян, працівників, керівників, виробничих колективів в тих чи інших умовах, що...

Світова економіка: визначення

0 коментарів

Ключові слова: світова економіка, світовий ринок, міжнародний поділ праці, експорт, імпорт, сальдо торгового балансу, фрітредерство, протекціонізм.

Світова економіка - це суперечлива цілісність національних економік, пов'язаних між собою міжнародними економічними відносинами...

Яку роль відіграє держава в економіці

0 коментарів

Ключові слова: змішана економіка, грошово-кредитна політика, бюджетно-податкова політика, правове регулювання ринку, методи втручання держави в економіку.

Держава - активний суб'єкт економічних відносин при будь-якому типі економічної системи. Навіть в умовах...

Економічне зростання і розвиток

0 коментарів

Ключові слова: економічне зростання, система національних рахунків, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, чистий валовий продукт, національний дохід.

Економічне зростання виявляється, перш за все, в збільшенні реального...

Причини, наслідки і види інфляції

0 коментарів

Ключові слова: інфляція, дефляція, девальвація, ревальвація, види і форми інфляції, стагфляція.

Гроші - це товар, і він також має свою вартість. Вартість грошей визначається кількістю товарів і послуг, на які...

Ринок праці та безробіття

0 коментарів

Ключові слова: робоча сила, праця, ринок праці, продуктивність праці, зарплата, безробіття, види безробіття, форми безробіття, вакансія, зайнятість.

Ринок праці - ринок, об'єктом купівлі-продажу на якому є робоча сила (або праця...

Що таке цінні папери

0 коментарів

Ключові слова: цінний папір, акція, облігація, вексель, ощадний сертифікат, чек, емісія цінних паперів, дивіденди, купонний дохід.

Цінний папір - електронний або паперовий документ, що засвідчує майнові права, здійснення і передача...