Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Економічне зростання і розвиток

0 коментарів

Ключові слова: економічне зростання, система національних рахунків, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, чистий валовий продукт, національний дохід.

Економічне зростання виявляється, перш за все, в збільшенні реального...

Причини, наслідки і види інфляції

0 коментарів

Ключові слова: інфляція, дефляція, девальвація, ревальвація, види і форми інфляції, стагфляція.

Гроші - це товар, і він також має свою вартість. Вартість грошей визначається кількістю товарів і послуг, на які...

Ринок праці та безробіття

0 коментарів

Ключові слова: робоча сила, праця, ринок праці, продуктивність праці, зарплата, безробіття, види безробіття, форми безробіття, вакансія, зайнятість.

Ринок праці - ринок, об'єктом купівлі-продажу на якому є робоча сила (або праця...

Що таке цінні папери

0 коментарів

Ключові слова: цінний папір, акція, облігація, вексель, ощадний сертифікат, чек, емісія цінних паперів, дивіденди, купонний дохід.

Цінний папір - електронний або паперовий документ, що засвідчує майнові права, здійснення і передача...

Основні джерела фінансування бізнесу

0 коментарів

Ключові слова: внутрішні та зовнішні джерела фінансування бізнесу, бухгалтерська і чистий прибуток, доходи.

Бізнес - це економічна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку. Бізнес може здійснюватися в різних формах: у...

Гроші та грошово-кредитна політика

0 коментарів

Ключові слова: гроші, квазігроші, функції грошей, ліквідність, грошова маса, швидкість обігу грошей, грошово-кредитна політика, деномінація.

Гроші - це особливий вид товару, що володіє абсолютною ліквідністю і виконує роль загального еквівалента...

Фінансові інститути. Банківська система

0 коментарів

Ключові слова: фінансовий інститут, банк, Нацбанк України, вклади, депозити, кредити, норма обов'язкових резервів, облікова ставка (ставка рефінансування).

Фінансовий інститут - це організація, що виконує функції посередника між кредиторами (бажаючими дати...

Закони ринкової економіки

0 коментарів

Ключові слова: конкуренція, демпінг, попит, пропозиція, закон попиту і пропозиції, рівноважна ціна, криза перевиробництва, дефіцит товару, "невидима рука ринку", еластичність попиту і пропозиції, закон спадної граничної корисності.

Ринок передбачає вільну...

Класифікація ринків

0 коментарів

Ключові слова: ринок, покупець, продавець, види ринків, ринок досконалої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, ринок олігополістичний, ринок монопольний, ринок монополістичний, олігополія, монополія, монопсонія, біржа.

Ринок в суспільствознавство розуміється в двох сенсах:

...

Витрати виробництва та їх види

0 коментарів

Ключові слова: витрати, внутрішні та зовнішні витрати, постійні і змінні витрати.

Ключовий учасник ринку - виробник. З нього починається цикл товару (виробництво - розподіл - обмін - споживання). Щоб щось...