Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Сім'я і шлюб

0 коментарів

Ключові слова: сім'я, шлюб, функції сім'ї, види сім'ї, шлюб.

Сім'я - це мала соціальна група і одночасно соціальний інститут. Як малої соціальної групи вона задовольняє особисті потреби людей (продовження роду,...

Соціалізація індивіда та її основні види

0 коментарів

Ключові слова: соціалізація, види соціалізації, агенти соціалізації, фактори соціалізації, десоціалізацію, ресоціалізація.

Становлення особистості відбувається в процесі соціалізації. Соціалізація - це процес освоєння людиною соціальних, культурних та інших норм життя в...

Соціальна роль і соціальний статус: суть

0 коментарів

Соціальна роль і соціальний статус

Ключові слова: соціальна роль, соціальний статус, престиж, авторитет, рольові конфлікти.

Поведінка, світогляд, погляди конкретної людини, перш за все, визначаються соціальним статусом і роллю. Цими категоріями...

Поведінка, що відхиляється і її типи

0 коментарів

Ключові слова: поведінка, що відхиляється, девіантна та делінквентна поведінка, групи ризику.

Поведінка людини і життя всього суспільства регулюється, перш за все, соціальними нормами. Вони надають суспільству стабільність і передбачуваність, стандартизують...

Свобода і відповідальність людини

0 коментарів

Ключові слова: свобода, відповідальність, види відповідальності.

Свобода людини в суспільстві - це його можливість здійснювати вільний і усвідомлений вибір. Свобода - це не просто робити все, що захочеться людині, це...

Соціальний контроль: визначення

0 коментарів

Ключові слова: соціальний контроль, санкції, види санкцій, совість.

Соціальні норми - найважливіший засіб соціального контролю. Соціальний контроль - механізм регулювання поведінки людини, відносин людей з метою підтримки і зміцнення правопорядку...

Види соціальних норм та їх характеристика

0 коментарів

Соціальна норма - встановлене в суспільстві і прийняте більшістю людей правило поведінки, яке регулює відносини між людьми, суспільне життя. Соціальні норми визначають межі допустимої поведінки людей, забезпечують стандартизацію поведінки людей,...

Соціальний конфлікт: визначення

0 коментарів

Ключові слова: конфлікт, причина і привід для конфлікту, компроміс, переговори, посередництво, арбітраж.

Конфлікт - суперечка, зіткнення думок, інтересів, позицій і т.п. людей, соціальних груп. У широкому сенсі конфлікт означає не...

Міжнаціональні відносини, етносоціальні конфлікти

0 коментарів

Ключові слова: міжнаціональні відносини, етнічний конфлікт, культурний плюралізм, міжнаціональна диференціація, міжнаціональна інтеграція, націоналізм.

Безліч націй в сучасному світі вступають між собою в міжнаціональні відносини. Ці відносини різноманітні і багатоаспектний. Від...

Етнічні спільноти: визначення

0 коментарів

Ключові слова: етнічна спільність, етнічна ідентичність, рід, плем'я, народність, нація, діаспора, етнічні меншини.

Сучасне суспільство на Землі являє собою систему взаємовідносин між численними етнічними групами. Число таких груп - як...