Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Мистецтво бути собою. Самовиховання

0 коментарів

Людина як соціальна істота не просто формується як особистість у процесі соціалізації, але відрізняється здатністю до самовиховання і самовдосконалення.

«Самовиховання - це певний тип ставлення, вчинків, дій, спрямованих на самого...

Інформаційне суспільство: коротко

0 коментарів

Інформаційне суспільство являє собою соціологічну концепцію, полагающую головним фактором суспільного розвитку виробництво і використання науково-технічної та іншої інформації як першооснови новітньої науково-технічної діяльності. Термін «інформаційне суспільство» запропонував Е. Масуда. Внесок...

Індивідуум в колективі

0 коментарів

«Колективна дія - спільні зусилля групи людей». У літературі виділяють наступні типи групової діяльності:

1. Спільно-індивідуальний тип. Приклад: всі в класі отримали завдання на контрольну роботу, але кожен пише її...

Здоровий спосіб життя

0 коментарів

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ визначають здоров'я як стан повного фізичного, душевного (психічного) та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.

«Здорова людина - той, у...

Діяльнісна сутність людини

0 коментарів

Діяльність - особливість людського існування, що відрізняє її від тваринного світу. Діяльність - це специфічно людська форма активності. В процесі діяльності відбувається перетворення навколишнього світу і самої людини. Тварини до...

Еволюція уявлень про природу

0 коментарів

Природа в широкому розумінні - це весь світ, Універсум, Всесвіт, Космос, Всесвіт. Природа також розуміється як природні умови існування суспільства: це світ, в якому ми живемо і частиною якого є....

Поняття, види і принципи юридичної відповідальності

0 коментарів
Поняття юридичної відповідальності. Поняття юридичної відповідальності належить до виду правовідносин, де суб'єктом виступає держава, а об'єктом – правопорушник. Юридична відповідальність – це заходи державного примусу до особи, відповідальної за протиправне...

Етнічні спільності

0 коментарів
Етнічні спільності – це історично сформовані соціальні групи,  що володіють спільною мовою, культурою та історичною самосвідомістю. Етнічні спільності – це історично сформовані соціальні групи, що володіють спільною мовою, культурою та...

Економічне зростання і економічний розвиток

0 коментарів
Сутність економічного розвитку. Сутність економічного розвитку (або соціально-економічного розвитку) – полягає в поступових якісних змінах економіки, виробництва, освіти, науки, культури, добробуту населення. Ці зміни мають позитивний структурний характер. Теорію економічного...

Економічні цикли і економічна криза

0 коментарів
Поняття економічного циклу. Поняття економічного циклу є коливання економічної активності, тобто чергування економічного спаду і підйому. Ці стиснення і розширення економіки мають періодичний, але не регулярний характер, тобто суворої циклічності...