Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Політична еліта — коротко

0 коментарів

Термін «еліта» франц. походження «elite» означає «кращий, обраний». Елітарний прошарок суспільства складають великі власники фірм, банкіри (економічна еліта), командний склад армії (військова еліта), видатні вчені та діячі культури (наукова і...

Громадянське суспільство — коротко

0 коментарів

Громадянське суспільство - це некомерційні і поза державним контролем добровільні об'єднання людей, створені з метою захисту прав і свобод громадян.

Умовами формування громадянського суспільства є демократичний режим влади; високий рівень...

Правова держава — коротко

0 коментарів

Правова держава грунтується на верховенстві закону і направлено на захист прав і свобод громадян.

Умовами його формування є легітимність влади, довіру громадян до органів влади і посадових осіб, їх готовність...

Форми демократії — коротко

0 коментарів

Вперше демократія виникла в містах-державах Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, в яких законодавча, виконавча і судова влади належали зборам всіх громадян. Політичний чи інше питання вирішувалося прямим голосуванням (вигуком) громадян....

Поняття та ознаки демократії

0 коментарів

Слово «демократія» грецького походження, що означає «влада народу», стало сьогодні найпопулярнішим у всіх країнах світу.

Демократія - це політичний режим, який визнає джерелом влади волю народу.

Ознаками демократичного режиму є:

...

Авторитарний режим — коротко

0 коментарів

Ознаками авторитарного режиму є:

На відміну від тоталітарного при авторитарному режимі повний контроль здійснюється тільки над політикою, в інші сфери влада не втручається (приклади: режим Петра I в царській Росії,...

Тоталітарний режим — коротко

0 коментарів

Ознаками тоталітарного режиму є:

Повний (тотальний) контроль над усіма сферами життєдіяльності суспільства (приклади: при Сталіні в СРСР, Гітлера в Німеччині). Обов'язкова ідеологія і єдина політична партія (приклади: КПРС в СРСР,...

Політичний режим — коротко

0 коментарів

Політичний режим - це сукупність методів, форм і засобів, які застосовуються пануючими органами для управління суспільством і державою.

Політичний режим дозволяє судити про принципи політичного устрою держави, він характеризує політичний...

Функції та види політичної системи

0 коментарів

Політична система реалізує цілий ряд значущих для суспільства і держави функцій. вона:

Визначає цілі, завдання і шляхи розвитку суспільства і держави. Об'єднує суспільство і держава для досягнення поставлених цілей і...

Підсистеми політичної системи

0 коментарів

Політична система включає в себе наступні підсистеми:

Інституційна підсистема складається з політичних інститутів, кожен з яких виконує значущі для суспільства функції. До даної підсистеми відносяться держава, партії, профспілки, трудові колективи,...