Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Засоби масової інформації і політична система

0 коментарів

Ключові слова: засоби масової інформації, цензура, електронні та друковані ЗМІ.

Засоби масової інформації можна трактувати в двох варіантах:
- канали передачі інформації для народних мас (газети, телебачення, інтернет-сайти, листівки...

Політичні партії та рухи: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політична партія, фракція, класифікація партій, суспільно-політичний рух.

У житті демократичного суспільства велику роль відіграють політичні партії і суспільно-політичні рухи. Політична партія - це група людей, об'єднана на основі...

Політична еліта і політичне лідерство

0 коментарів

Ключові слова: політична еліта, влада, ротація.

Політична еліта - відносно невелика соціальна група, що концентрує в своїх руках значний обсяг політичної влади, що забезпечує інтеграцію, субординацію й відображення в політичних...

Громадянське суспільство і правова держава

0 коментарів

Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, суверенітет народу, поділ влади.

Підходів до визначення громадянського суспільства в науці безліч. Найбільш часто виділяють головна ознака громадянського суспільства - свобода від контролю держави...

Форми державного устрою

0 коментарів

Ключові слова: форми державного (територіально-державного, адміністративного) пристрої, унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність.

Форма державного устрою (або, іншими словами, форма територіально-державного, адміністративного устрою) - спосіб територіальної організації держави або держав, що...

Демократія, її основні ознаки та цінності

0 коментарів

Ключові слова: демократія, політичний плюралізм, представницькі органи влади, теорія поділу влади, парламент, місцеве самоврядування.

Демократія - політичний режим, сьогодні найбільш затребуваний в розвинених державах. Демократія передбачає визнання принципу рівності всіх...

Типологія політичних режимів

0 коментарів

Ключові слова: політичний режим, тоталітаризм, авторитаризм, демократія, анархія, охлократія, тиранія.

Політичний режим - система методів здійснення влади, взаємодії влади і суспільства. Політичний режим характеризує рівень свободи в суспільстві, можливість суспільства...

Форми правління

0 коментарів

Ключові слова: форма правління, монархія, республіка, види монархій і республік.

Форма правління - один з компонентів форми держави (поряд з політичним режимом і формою територіально-державного устрою). Форма правління - це...

Політична система: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політика, політична система, компоненти (підсистеми) політичної системи суспільства, функції політичної системи.

Політика - термін, що має дуже широке тлумачення. Під ним часто розуміють діяльність органів державної влади та...

Держава та її функції

0 коментарів

Ключові слова: держава, теорії походження держави, ознаки держави, функції держави, форми держави, державний апарат.

Держава - головний політичний інститут, ядро ​​політичної системи, носій державної влади. Зазвичай держава розуміється в двох...