Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Форми правління

0 коментарів

Ключові слова: форма правління, монархія, республіка, види монархій і республік.

Форма правління - один з компонентів форми держави (поряд з політичним режимом і формою територіально-державного устрою). Форма правління - це...

Політична система: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політика, політична система, компоненти (підсистеми) політичної системи суспільства, функції політичної системи.

Політика - термін, що має дуже широке тлумачення. Під ним часто розуміють діяльність органів державної влади та...

Держава та її функції

0 коментарів

Ключові слова: держава, теорії походження держави, ознаки держави, функції держави, форми держави, державний апарат.

Держава - головний політичний інститут, ядро ​​політичної системи, носій державної влади. Зазвичай держава розуміється в двох...

Влада: поняття, види

0 коментарів

Ключові слова: влада, джерела влади, функції влади, політична влада, легітимність і легальність влади, теорія поділу влади.

Основа політики - влада. Влада різноманітна. Можна виділити кілька її визначень:

1) в широкому...

Сім'я і шлюб

0 коментарів

Ключові слова: сім'я, шлюб, функції сім'ї, види сім'ї, шлюб.

Сім'я - це мала соціальна група і одночасно соціальний інститут. Як малої соціальної групи вона задовольняє особисті потреби людей (продовження роду,...

Соціалізація індивіда та її основні види

0 коментарів

Ключові слова: соціалізація, види соціалізації, агенти соціалізації, фактори соціалізації, десоціалізацію, ресоціалізація.

Становлення особистості відбувається в процесі соціалізації. Соціалізація - це процес освоєння людиною соціальних, культурних та інших норм життя в...

Соціальна роль і соціальний статус: суть

0 коментарів

Соціальна роль і соціальний статус

Ключові слова: соціальна роль, соціальний статус, престиж, авторитет, рольові конфлікти.

Поведінка, світогляд, погляди конкретної людини, перш за все, визначаються соціальним статусом і роллю. Цими категоріями...

Поведінка, що відхиляється і її типи

0 коментарів

Ключові слова: поведінка, що відхиляється, девіантна та делінквентна поведінка, групи ризику.

Поведінка людини і життя всього суспільства регулюється, перш за все, соціальними нормами. Вони надають суспільству стабільність і передбачуваність, стандартизують...

Свобода і відповідальність людини

0 коментарів

Ключові слова: свобода, відповідальність, види відповідальності.

Свобода людини в суспільстві - це його можливість здійснювати вільний і усвідомлений вибір. Свобода - це не просто робити все, що захочеться людині, це...

Соціальний контроль: визначення

0 коментарів

Ключові слова: соціальний контроль, санкції, види санкцій, совість.

Соціальні норми - найважливіший засіб соціального контролю. Соціальний контроль - механізм регулювання поведінки людини, відносин людей з метою підтримки і зміцнення правопорядку...