Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Що таке дайджест?

0 коментарів

Слово це, як ви розумієте, запозичене з іншої мови, а саме англійської (digest - збірник, короткий виклад, резюме, проста анотація, класифікація, переварювання), але і туди вона потрапила з давнішої кошти...

Що таке транзакція

0 коментарів

Для початку давайте звернемося до коріння, тобто подивимося на походження цього слова. До нас в мову воно прийшло з англійської та є приводним від transaction.

Примітно, що немає чітких вказівок...

Що таке анотація?

0 коментарів

Вихідним словом для цього терміна послужило латинське annotatio, яке в перекладі означає - зауваження, примітка, коментар, коротка характеристика (опис). Але так само часто це слово використовують ще і як синонім...

Що таке харизма?

0 коментарів

Харизма - це природний таллант (дар) подобатися великому числу людей (залучати, чарувати і вести туди, куди людина цим талантом володіє захоче). Якщо говорити простіше, то це вміння викликати до себе...

Приклади тавтології

0 коментарів

Найчастіше таке неподобство відбувається, коли вживають однокореневі слова стоять поруч. Це можна назвати «дитячою хворобою», бо притаманне найчастіше саме тим, хто тільки вчиться правильно і, що важливо, чітко формувати свої...

Що таке тавтологія і плеоназм?

0 коментарів

Отже, самі по собі ці слова мають однозначно грецьке коріння (точніше давньо-грецькі, коли ця країна була колискою філософської думки). Багатьох дратує (і дратувало раніше), коли в мові співрозмовника присутня безліч...

Хто такий екстраверт

0 коментарів

Інтроверт живе «в собі», зрідка відчуваючи бажання почерпнути чогось ззовні (зі спілкування з іншими людьми). Екстраверт ж живе «зовні». Він мислить себе тільки як частина суспільства.

Він легко налагоджує контакти,...

Хто такий інтроверт

0 коментарів

Інтроверт в апогеї - це людина повністю самодостатній. Чим вище ступінь інтроверсії, тим більше самодостатності. Зрозуміло, що абсолютні крайнощі одночасно є і абсолютними рідкостями. Повністю самодостатніх людей практично не існує,...

Хто такий філантроп - доповідь

0 коментарів

Що таке філантропія? Це людинолюбство. Слово це грецьке і складається з двох частин: філас - любов, а антропосе - людина. У сучасному світі воно стало синонімом допомоги незаможним, благодійності і...

Хто такий мізантроп - коротко

0 коментарів

Отже, за визначенням мізантроп - це слово, яке має під собою грецьке коріння. Воно складається з двох частин: мез - ненависть і апропос - людина. В результаті ми отримуємо, що...