Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Політична культура і її типи

0 коментарів

Ключові слова: політична культура, типологія політичних культур, абсентеїзм.

Політична культура - це частина загальної культури, що впливає на політичну поведінку людини, його участь в політичному житті країни, ставлення до держави,...

Політична участь: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політична участь, форми політичної участі, мітинг, хода, пікетування, голосування.

Політична участь - сукупність дій, за допомогою яких рядові члени (громадяни, групи людей, громадські організації тощо) будь-якої політичної системи...

Політичний процес: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політичний процес, політичний конфлікт.

Політичний процес визначається як динамічна характеристика всієї політичної системи в цілому, послідовна зміна її станів, стадій розвитку.

Різні країни мають різну ступінь динамічності політичного...

Засоби масової інформації і політична система

0 коментарів

Ключові слова: засоби масової інформації, цензура, електронні та друковані ЗМІ.

Засоби масової інформації можна трактувати в двох варіантах:
- канали передачі інформації для народних мас (газети, телебачення, інтернет-сайти, листівки...

Політичні партії та рухи: визначення

0 коментарів

Ключові слова: політична партія, фракція, класифікація партій, суспільно-політичний рух.

У житті демократичного суспільства велику роль відіграють політичні партії і суспільно-політичні рухи. Політична партія - це група людей, об'єднана на основі...

Політична еліта і політичне лідерство

0 коментарів

Ключові слова: політична еліта, влада, ротація.

Політична еліта - відносно невелика соціальна група, що концентрує в своїх руках значний обсяг політичної влади, що забезпечує інтеграцію, субординацію й відображення в політичних...

Громадянське суспільство і правова держава

0 коментарів

Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, суверенітет народу, поділ влади.

Підходів до визначення громадянського суспільства в науці безліч. Найбільш часто виділяють головна ознака громадянського суспільства - свобода від контролю держави...

Форми державного устрою

0 коментарів

Ключові слова: форми державного (територіально-державного, адміністративного) пристрої, унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність.

Форма державного устрою (або, іншими словами, форма територіально-державного, адміністративного устрою) - спосіб територіальної організації держави або держав, що...

Демократія, її основні ознаки та цінності

0 коментарів

Ключові слова: демократія, політичний плюралізм, представницькі органи влади, теорія поділу влади, парламент, місцеве самоврядування.

Демократія - політичний режим, сьогодні найбільш затребуваний в розвинених державах. Демократія передбачає визнання принципу рівності всіх...

Типологія політичних режимів

0 коментарів

Ключові слова: політичний режим, тоталітаризм, авторитаризм, демократія, анархія, охлократія, тиранія.

Політичний режим - система методів здійснення влади, взаємодії влади і суспільства. Політичний режим характеризує рівень свободи в суспільстві, можливість суспільства...