Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Політична соціалізація і культура

0 коментарів

Ступінь політичної участі громадян залежить від рівня їх політичної соціалізації та культури.

Політична соціалізація - це процес залучення людини до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві і формування його політичних...

Політична поведінка і участь

0 коментарів

Дії або бездіяльність суб'єктів політики формують політичну поведінку. Вона буває:

індивідуальною, груповою і масовою; конструктивною і деструктивною; організованою і стихійною.

Формами відхиляється політичної поведінки є протест, екстремізм і поведінку в...

Політичний процес — доповідь

0 коментарів

У динамічному суспільстві відбуваються різні процеси: економічні, правові, політичні та інші. Політичний процес є: ланцюг політичних подій всередині політичної системи; політичну діяльність, спрямовану на боротьбу за владу і її реалізацію;...

Вплив ЗМІ

0 коментарів

Як людині не потонути «в море» інформації? Як розрізнити правду від брехні, адже ЗМІ таять в собі небезпеку маніпулювання свідомістю людини? Ще в XIX столітті Оноре де Бальзак назвав пресу...

Роль ЗМІ у політичній системі

0 коментарів

Велика роль ЗМІ в політичній сфері життєдіяльності суспільства. Політику і ЗМІ об'єднує спільна мета - привернення уваги публіки. Особливо вона актуальна для проведення передвиборної агітації, інформування громадян про політичні програми...

Функції ЗМІ

0 коментарів

Засоби масової інформації (ТБ, Інтернет, преса, радіо) є соціальним інститутом, що задовольняє потребу людей в знаннях та інформації, а також інститутом громадянського суспільства. Наявність в державі вільних від цензури ЗМІ...

Функції політичних партій

0 коментарів
Боротьба за політичну владу і рекрутування політичної еліти. Визначення цілей, розробка ідеології і її закріплення в програмі, прагнення до залучення прихильників серед громадян (формування електорату). Подання та облік громадських інтересів...

Типи політичних партій

0 коментарів

За складом: масові (характеризуються численністю, чіткої структурної організацією, обов'язковим членством в партії, тривалою участю в діяльності парламенту, систематичною роботою з виборцями) і кадрові (мають невеликий центральний апарат, немає обов'язкового членства...

Політичні партії — коротко

0 коментарів

Термін «партія» прийшов до нас з латинської і означає «частка, частина». Політична партія є інститутом громадянського суспільства. У чому його особливості?

По-перше, прагнення до захоплення і утримання влади. По-друге, роль...

Функції політичної еліти

0 коментарів

Основними функціями політичної еліти є:

стратегічна функція (визначення стратегії розвитку суспільства і вироблення програми політичних реформ, спрямованих на вирішення назрілих проблем і завдань); організаційна функція (мобілізація мас для практичної реалізації...