Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Філософські образи світу і людини. Діалектика

0 коментарів

Слово «філософія» грецького походження - «любов до мудрості». У Древньої Греції філософія виникає в VI ст. до н. е. Її виникнення пов'язане з іменами таких мислителів, як Фалес, Геракліт, Парменід....

Сфери суспільного життя

0 коментарів

Різноманітні види людської діяльності реалізуються у різних сферах (або підсистемах) суспільного життя.

Економічна сфера пов'язана із задоволенням потреб людей і включає виробників, споживачів, власників, найманих працівників. Економічну сферу можна назвати...

Соціальна дія

0 коментарів

«Діяльність - властива людині активність». Власна природа людини (його біосоціальна і духовна сутність) спонукає людину до активності (як спроможності щось змінювати). «Активність - це здатність предмету бути змінені».

Ряд філософів надавали...

Сім'я як суспільство в мініатюрі

0 коментарів

Родина - це особлива мала група, заснована на шлюбі (чоловік і дружина) та кровній спорідненості (батьки і діти), члени якої пов'язані спільним побутом і взаємною відповідальністю. Сім'я регулює відносини між...

Роль емоцій в житті людини

0 коментарів

На поведінку людини великий вплив мають емоції - це хвилювання, переживання людини. Емоції пов'язані з потребами. Потреба - це потреба людини в чомусь. Якщо потреби задовольняються, то виникають позитивні емоції,...

Релігійні та наукові уявлення про походження людини

0 коментарів

Вже на ранніх стадіях розвитку людства люди прагнули відповісти на питання: звідки взялася людина і яка його сутність? У філософії ці роздуми стали називатися «проблема людини».

Існує кілька точок зору...

Психологія людської дії

0 коментарів

Здатність людини втрачати контроль над своєю поведінкою здавна цікавила психологів. Наприклад, відомо, що люди, що знаходяться під гіпнозом, діють не по своїй волі. На початку XX ст. виникло напрям «психологія...

Психологія конфлікту

0 коментарів

Спілкування між людьми - це складний процес, в якому можуть виникати нерозуміння один одного і конфлікти. Ці проблеми називають складнощами комунікації.

Конфлікт - це зіткнення протилежних поглядів і прагнень; чвари,...

Психологічна структура особистості

0 коментарів

Питання про сутність людського «Я», про те, що керує поведінкою людини, про структуру особистості вивчає психологія. Психологія - це наука про закономірності, механізми і факти психічного життя людини; наука про...

Психологічна культура

0 коментарів

Психологічна культура стосується душевного життя людини: думок, почуттів, станів, міжособистісної взаємодії, тобто психологічної реальності. «Психологічна реальність - почуття, емоції, думки індивіда і людської групи».

Психологічна культура: 1) система уявлень людини...