Суспільствознавство

Реферати, конспекти лекцій з суспільствознавства

Виробництво в економіці

0 коментарів
Людське суспільство не може існувати без виробничого господарства. Люди повинні будувати житло, виготовляти одяг, добувати їжу. Виробництво - це процес виготовлення різних видів економічного продукту; випуск товарів, надання послуг (під...

Основні показники економічної діяльності

0 коментарів
Розвиток промисловості і сільського господарства забезпечує економічне зростання. Він характеризується насамперед такими економічними показниками, як валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), національний дохід. Економічне зростання - це збільшення...

Економічні цілі

0 коментарів
Перед будь-яким суспільством стоять проблеми забезпечення його життєдіяльності, економічного розвитку. Адже люди завжди зацікавлені в тому, щоб в їхній країні спостерігалося економічне зростання, існували Економічні цілі. Соціально-економічні завдання 1. Економічне...

Циклічний розвиток економіки

0 коментарів
Цикл (від грец. Hyklos - коло) - сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, операцій, що утворюють закінчену кругову послідовність. В текст даної глави внесений ряд уточнень відповідно до зауважень доктора економічних...

Що таке економіка

0 коментарів
Поняття «екопоміка» (від грец. Oikonomik?, букв. - Мистецтво ведення домашнього господарства) має кілька значень. З точки зору загально-ствознанія - це теорія господарювання та практика, т. є. Комплекс усього, що дозволяє...

Право, Права людини

0 коментарів
Право - це сукупність встановлюваних, регульованих і контрольованих державою правил, норм поведінки і взаємодій людей у суспільстві. У науковій галузі знань виділяють адміністративне, конституційне, трудове, сімейне, кримінальне право. Права людини...

Політика і Політологія

0 коментарів
Політика (грец. Politike) - це відносини, в які вступають люди як члени даного суспільства або займають певне положення в ньому, спрямовані на встановлення, збереження і перерозподіл влади. Держава покликана здійснювати...

Етнічна спільність, Толерантність

0 коментарів
Етнічна спільність - історично сформована група, спільність людей - народ, нація. Толерантність - терпимість по відношенню до інших людей (або народам), їх поглядів, способу життя, віросповіданням, системі цінностей. Міжнаціональні відносини...

Соціальна роль, Соціальний статус

0 коментарів
Соціальна роль - спосіб поведінки залежно від того становища, яке особа займає в суспільстві (статусу), яке визначається правилами і традиціями, що склалися в ньому. Соціальний статус (від лат status -...

Нерівність та соціальна стратифікація

0 коментарів
Нерівність - розшарування, що існує в суспільстві, поділ на багатих і бідних, сильних і слабких. У звичайному житті люди не тільки можуть займати нерівне становище в суспільстві, статус, а й...