Освіта, її значення для суспільства

Ключові слова: освіта, функції освіти, структура освіти в Україні, тенденції розвитку освіти.

Освіта – найважливіший компонент духовної культури суспільства. Воно розуміється зазвичай в декількох значеннях:

1) сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, компетенцій, придбаних людиною самостійно, або в процесі навчання в спеціально створених навчальних закладах, як правило підтверджена документами (атестатом, дипломом і т.п.). Можна сказати – «у людини є вища освіта», вживши досліджуваний термін в цьому сенсі;
2) цілеспрямований процес навчання і виховання, здійснюваний в спеціально створених навчальних закладах. Вживаючи термін «освіта» в цьому сенсі, можна сказати – «в школі здійснюється процес освіти»;
3) соціальний інститут, представлений навчальними закладами, покликаний готувати і включати людей у ​​різні сфери життя суспільства, залучаючи їх до культури даного суспільства, здійснюючи передачу їм соціального досвіду попередніх поколінь. До цього соціального інституту можна віднести, наприклад, школу.

Освіта виконує різноманітні функції, серед яких можна виділити основні:
– культурна – поширення культури в суспільстві, трансляція культурних досягнень новим поколінням;
– соціальна – допомога індивідам в досягненні нових статусів. Освіта – найважливіший канал соціальної мобільності, засіб отримання нових статусів. Здобувши освіту, людині легше отримати новий статус;
– виховна – формування у представників молодого покоління ціннісних установок, життєвих ідеалів; виховання учнів;
– економічна – формування соціально-професійної структури суспільства, розвиток професійних економічних спільнот, допомога в розвитку економіки через передачу професійних знань і т.п.

Законом встановлено рівні освіти і відповідні їм навчальні заклади:
– дошкільний (дитячий сад або спеціальні виховні заклади для дітей);
– початкову загальну (4 класу загальноосвітньої школи);
– основну загальну (9 класів школи);
– середню загальну (повний курс загальноосвітньої школи);
– середню професійну (професійні училища, технікуми, коледжі);
– вища освіта – бакалаврат (як правило, повний курс становить 4 роки в інституті, академії, університеті);
– вища освіта – специалитет, магістратура (як правило, 5 років для специалітети або 2 роки додатково до бакалаврату для магістратури в інституті, академії, університеті);
– вища освіта – підготовка кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, ординатура для медиків при вузах, наукових установах).

Крім згаданих, в нашій країні діє ціла мережа установ додаткової освіти – бізнес-шкіл, мовних, театральних, музичних шкіл, курсів і т.п.

Освіта – динамічний соціальний інститут, що змінюється відповідно до вимог часу. Можна виділити тенденції розвитку освіти:

– гуманізація освіти – підвищення уваги навчальних закладів, їх адміністрації і педагогів, викладачів до особистості учнів, їх потребам та інтересам. Гуманізація може проявлятися в забороні несправедливих покарань, індивідуалізації освіти, створення особливих умов для інвалідів, розширення мережі різноманітних навчальних закладів і т.п .;

– гуманітаризація освіти – підвищення ролі гуманітарних і соціальних предметів (історії, права, політології, культурології, економіки, соціології і т.п.) в освітньому процесі шкіл, вузів, виділення на їх вивчення більшої кількості годин у навчальних планах;

– демократизація освіти – розширення прав і свобод освітніх установ, викладачів та учнів, підвищення доступності освіти, в тому числі і для нижчих слів суспільства;

– комп’ютеризація освіти – розширення сфери застосування новітніх комп’ютерних технологій в освітньому процесі. Наприклад, у багатьох школах уже сьогодні використовуються не тільки навчальні комп’ютерні програми, а й інтерактивні дошки і т.п .;

– інтернаціоналізація освіти – інтеграція (зближення) освітніх систем різних країн, приведення їх до єдиного стандарту. Наприклад, сьогодні в багатьох країнах йде т.зв. Болонський процес – створюється єдина система рівнів вищої освіти – бакалаврат і магістратура. Наша країна теж кілька років тому ввела бакалаврат і магістратуру замість специалітети;

– збільшення тривалості освіти – тенденція, що виявляється в подовженні термінів як загальноосвітньої, так і професійної підготовки. Так, сьогодні активно розвивається ідея «освіта через усе життя», сенс якої в тому, що навіть після закінчення вузу людина повинна продовжувати освіту в формі самонавчання, або періодично підвищувати свою кваліфікацію на курсах, щоб залишатися затребуваним фахівцем.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.