Основні джерела фінансування бізнесу

Ключові слова: внутрішні та зовнішні джерела фінансування бізнесу, бухгалтерська і чистий прибуток, доходи.

Бізнес – це економічна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку. Бізнес може здійснюватися в різних формах: у формі індивідуального підприємництва (ініціативна самостійна діяльність людей) і формі юридичної особи (підприємства, фірми).

Для реалізації підприємницьких цілей виробник змушений нести витрати. Щоб організувати новий бізнес, необхідні кошти, – великі чи маленькі, – на придбання ресурсів виробництва.

Всі джерела фінансування можна розділити на:
 – внутрішні, які є в розпорядженні підприємця (власність, гроші і т.п.);
 – зовнішні, запозичені з інших джерел (кредити, фінансування іншими фірмами, продаж акцій і часток в підприємстві і т.п.

На початковому етапі створення бізнесу, безумовно, головним джерелом його фінансування повинна стати власність і інші ресурси його творця. При нестачі цих ресурсів їх можна купити. В цьому випадку важливими джерелами фінансування стануть кредити, або продаж частини підприємства, реалізація акцій акціонерного товариства. У разі, якщо підприємець використовує кредит як основне джерело фінансування бізнесу, він скорочує майбутній прибуток – частина зароблених коштів повинна бути спрямована на погашення кредитного боргу. Кредит – ризикований джерело фінансування бізнесу, оскільки навіть в разі банкрутства його необхідно буде виплачувати. Менш ризикований джерело в разі нестачі власних коштів – продаж частки або акцій підприємства. Недолік в цьому випадку – необхідність ділитися прибутком з власниками частки або акціонерами.

З розвитком бізнесу найважливішим джерелом його фінансування стає прибуток. Частину зароблених грошей найчастіше підприємець направляє на розвиток власного бізнесу. Прибуток розраховується відніманням витрат з доходів. Доходи – виручені фірмою кошти. Витрати бувають різноманітними: явними (зовнішні витрати, які здійснюються відразу, спрямовуються на придбання ресурсів виробництва і т.п. у інших фірм) і неявними (внутрішні витрати – витрати або знос власного обладнання, ресурсів виробництва і т.п.). У зв’язку з цим виділяють:
 – бухгалтерський прибуток – доходи мінус зовнішні витрати (явні витрати);
 – економічну ( “чисту”) прибуток – доходи мінус всі витрати (як зовнішні, так і внутрішні).

Для розрахунку податків і зборів використовується бухгалтерська прибуток; для оцінки загальної ефективності роботи підприємства важлива чистий прибуток.

ПОДІЛИТИСЯ: