Масове суспільство. Масові дії

У другій половині XX ст. склалася теорія масового суспільства. Внесок у її розробку внесли Р. Лебон, X. Ортега-і-Гассет, Е. Фромм.

Що послужило основою для виникнення масового суспільства? Індустріалізація і урбанізація, стандартизація виробництва, масове споживання однотипних товарів, бюрократизація суспільного життя, поширення засобів масової комунікації і масової культури, поява мас як суб’єкта соціальної дії. Маса – це «поняття для позначення численної сукупності суб’єктів соціальної діяльності, Зосереджених в одному місці (місті, селі, державі), об’єднаних загальними інтересами і цінностями, переконаннями і становищем у суспільстві, традиціями, звичаями, загальними обставинами».

«Маси – це безліч взаємодіючих людей, зосереджених в одному місці (країна, місто, селище)».

За складом маси можуть бути однорідними (включати представників одного соціального шару) і неоднорідними (складаються з представників різних соціальних верств, класів).

За типом соціальної організації маси бувають: впорядкованими (організовані маси, об’єднані спільним інтересом (політичні партії, соціальні групи, громадські об’єднання)); невпорядкованими; спонтанно виникаючими (маси-юрби, неорганізовані маси).

Широкі народні маси відіграють велику роль в історії, це рушійна сила історичного процесу. Приклади: виборці (або електорат), учасники антивоєнних мітингів і демонстрацій; учасники екологічного руху.

Приклади масових дій: революції, повстання, мітинги, ходи, антивоєнні марші. Маси мають великий соціально – перетворюючий потенціал, можуть виступати за демократизацію політичного життя, визволення від національного гноблення. Наприклад, підйом селянського руху в Білорусі 1863 р. зачепила інші верстви населення – офіцерів, ремісників. Повсталі висували вимоги скасування феодальних повинностей, передачі землі в приватну власність, вимоги загального рівноправності.

Отже, масові дії можуть об’єднувати людей з різним соціальним статусом, становищем, національною приналежністю, охоплених загальною ідеєю, загальним масовою свідомістю. В масових діях людина самореалізується, відчуваючи себе як невід’ємну частину соціуму, у людини формуються такі «соціальні почуття, як солідарність, патріотизм, співпричетність, гідність». Масовий характер мали дії радянського народу під час другої світової війни, партизанський рух на Білорусі. Масові дії – умова для розрядки емоцій гніву, страху, зняття напруженості. В масових діях людина досягає своїх цілей, самостверджується, «проявляє себе як суспільне, активно діяльну істоту». «Епохою масових дій називають XX століття».

Разом зі становленням індустріального капіталістичного ладу виникає масове суспільство. По-перше, його поява пов’язана з кількісним зростанням мас: у 1000 році населення Землі становило близько 300 млн, у 1900 році – 1 млрд 656 млн осіб, у 2000 р. – 6 млрд чоловік. Очевидна тенденція істотного зростання населення Землі.

По-друге, зросла кількість сфер масової діяльності: промислове виробництво, соціально-політична сфера, освіта, охорона здоров’я, ЗМІ, культура, спорт і т. д. Змінився характер масових дій – вони стають організованими.

Зросло і число форм організації маси: крім родини і класу, з’являються партії, нації, міждержавні організації.

По-третє, массовизация суспільства як включення мас у життєдіяльність. Массовизация почалася з індустріалізації (у Західній Європі вона йшла вже у XVIII ст., коли відбувся промисловий переворот). Індустріалізація призвела до масового виробництва і стандартизації – випуску однакової, однотипної продукції і її масового споживання.

По-четверте, виникає масова культура, яка має комерційний характер. Масова культура тиражує стандартні продукти: диски, відео, слайди, репродукції картин. Особливий вплив на массовизацию надали ЗМІ. З одного боку вони забезпечили мільйонам людей доступ до інформації, з іншого – є можливості маніпулювання громадською думкою.

Саме масове суспільство може бути охарактеризоване як суспільство, в якому панують над маси, панує масове виробництво, масове споживання, усталилися масові комунікації і масова культура». Масове суспільство оцінюється неоднозначно. Виникнення масового суспільства означало появу проблем «збереження і розвитку творчої індивідуальності особистості».

Часто масу відрізняють від еліти. Еліта (від франц. elite – кращий, обраний) – соціальна група, складова меншість і займає вищі позицій у політичному, економічної та соціальній життя.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Поведінка