Крива виробничих можливостей

Безмежний зростання потреб і обмеженість ресурсів (перш за все економічних) призводить до того, що людина повинна робити вибір. Проблема вибору – це фундаментальна економічна проблема, вирішуючи яку, людина свідомо робить вибір на користь одних благ і урізує споживання інших. Наприклад, голодна людина, маючи невелику кількість грошей витратить їх з більшою ймовірністю на покупку їжі, ніж, наприклад на одяг.
проблема вибору актуальна не тільки для любдей, але і для компаній, для держави. Роблячи вибір, людина або компанія або інший суб’єкт повинні відповісти на наступні питання: що? для кого? як? коли?

Припустимо, що на дані питання відповідає компанія. Тоді спрощено для неї може бути приблизно такий ланцюжок:

  • Що робити – косметику;
  • Для кого виробляти або кому продавати – для жінок від 20 до 50 років;
  • Як подавати – через дрібнооптові склади або в роздрібних мережах;
  • Де продавати – центральна частина України.

При всій простоті схеми тут є один нюанс: обмеженість ресурсів, що накладає обмеження на наші виробничі можливості. Дані обмеження в економіці прийнято відображати на кривій виробничих можливостей – КВП.

Модель кривої виробничих можливостей має наступні характеристики:

Можливо випускати тільки два види товарів – X і Y. Для простоти моделі використовується тільки два види товарів, однак в реальному світі вибір становить тисячі видів товарів, які можна випустити з тих же ресурсів, наприклад, із пластику й металу можна зробити безліч готових товарів і їх частин. Ресурси обмежені і мають постійне значення.

Економіка є закритою. Ресурси не можуть надходити з інших систем, немає ніяких зв’язків із зовнішнім світом. Якщо дивитися глобально, то вся світова економіка на даний момент є закритою системою з обмеженими ресурсами (поки не видобуваємо ми на Місяці ресурси).

Технологія виробництва залишається на одному рівні. Тобто повністю виключається можливість збільшити виробництво шляхом впровадження більш досконалих технологій.

Якщо уявити криву виробничих можливостей на графіку, то ми отримаємо наступну систему. На осі X і Y відкладемо відповідно кількість одиниць товару X і Y.

На графіку КВМ є дві унікальні точки A і D. в точці A можна зробити якомога більше товару Y і неможливо зробити жодної одиниці товару X. У точці D навпаки – товару X буде вироблено максимальну кількість, а товар Y не буде зроблений зовсім. На КВП можливі різні варіанти виробництва товарів X і Y, наприклад, в точці B товар Y буде проведений в кількості Y1, а товар X – X1. У точці C, відповідно, товар Y буде проведений в кількості Y2 і товар X – X2. Кожна можлива точка на КВП буде відображати максимальні можливості виробництва товарів з набору обмежених ресурсів.

ПОДІЛИТИСЯ: