Істина, її види та критерії

Ключові слова: істина, відносна і абсолютна істина, об’єктивна і суб’єктивна істина, критерії істини, практика, оману, брехня.

Істина – це знання, відповідне предмету пізнання, насправді.

Поняття «істина» не завжди точно збігається з загальновживаним словом «правда». Наприклад, для древніх людей інформація про те, що земля пласка, була істиною (відносною істиною, якщо точніше), хоча будь-який учень, який вивчає астрономію, скаже, що це не є правдою.

Істина – це результат пізнання. Головна мета пізнавальної діяльності – відкриття, отримання, придбання істини.

Істина буває двох видів (за критерієм її повноти, завершеності):
 – відносна – це знання про частини предмета, як правило видимої, лише про деякі його властивості. Знання про те, що Земля пласка – це знання про видимої частини земної поверхні, тобто неповне знання – відносна істина. Ця істина з розвитком науки була спростована і стала вважатися помилкою. Відносна істина мінлива;
 – абсолютна – повне, вичерпне знання про предмет, його властивості. Наприклад, абсолютною істиною вважається математична формула 2 + 2 = 4. Це повне, завершене, неминуще знання, яке не можна спростувати. Ця істина незмінна.

Шлях до абсолютної істини лежить через істини відносні. З розвитком науки і пізнання істини відносні або підтверджуються, розширюються і стають абсолютними істинами, або спростовуються і переходять в розряд помилок. Наприклад, з розвитком науки істина про плоску форму Землі була спростована, а припущення Миколи Коперника, стало відносною істиною про те, що Земля обертається навколо Сонця, з розвитком астрономії знайшла підтвердження і стала абсолютною істиною.

У сучасній науці досі більшість істин – відносні. Абсолютні істини важкодоступні. Причин цього кілька:
 – складність і мінливість досліджуваного світу. Кожен день, кожну годину, хвилину і секунду світ стає іншим. Він змінюється, змінюється і суб’єкт пізнання – людина. Це ускладнює вивчення світу і його об’єктів. Вивчаючи світ довго, ми повинні враховувати зміни. що відбуваються незалежно від нас в процесі дослідження. Не завжди це можливо в повній мірі. Наприклад, біолог вивчає чисельність загону тварин, занесених до Червоної Книги. Поки він це робить, чисельність стає іншою. Чи можливо точно підрахувати цей показник – питання складне;
 – недосконалість можливостей людини – суб’єкта, що пізнає. Наприклад, наші очі не настільки досконалі, щоб побачити і дослідити кільця Сатурна;
 – недосконалість техніки і методів дослідження. Наприклад, сьогодні наука намагається дослідити наночастинки. Однак можливості мікроскопів не так великі, щоб яскраво побачити їх і досліджувати.

По відношенню суб’єкта пізнання до істини можна виділити наступні види істин:
 – суб’єктивна істина – знання, залежне від думок, оцінок суб’єкта пізнання. Наприклад, істина про те, що наслідком хрещення Русі князем Володимиром у 988 році стало зміцнення князівської влади – істина відносна, бо включає думку істориків, з яким не всі згодні. З приводу суб’єктивної істини можливі безліч суперечок, інших думок;
 – об’єктивна істина – знання, яке не залежить від суб’єкта, що пізнає. Наприклад, математична істина 2 + 2 = 4 не залежить від думки людей і оскаржити цю істину неможливо.

Відносні, суб’єктивні істини переважають у гуманітарних, соціальних науках. Об’єктивні істини найчастіше представлені в природних, математичних науках.

Питання про те, як відрізнити істину від брехні, в філософії дуже складний. Для цього є критерій істини. Найголовніший серед них – практика. Практика – цілеспрямована предметна діяльність по перетворенню дійсності. Як розпізнати, чи є істиною знання про те, що одяг чорного кольору нагрівається сильніше на сонці, ніж білого? Перевірити на практиці. Практика – найточніший критерій істини. Однак, не завжди його можна застосувати. Як, наприклад, на практиці можна перевірити істину про те, що хрещення Русі відбулося в 988 р? Для цього існують інші критерії істини:
 – логіка, логічна несуперечливість. Якщо інформація логічна, несуперечлива – значить справжня;
 – відповідність фундаментальним науковим законам (основним законам);
 – думка авторитетних вчених, фахівців. Якщо багато наукових авторитети підтверджують правоту знання, значить воно швидше за все справжнє.

Можуть бути прийняті і інші критерії істини, але всі вони, як і перераховані вище, неточні і іноді призводять до помилок. Для підвищення точності визначення істини рекомендується використовувати відразу кілька критеріїв – перевірити істину і практикою (якщо це можливо), і подивитися на її відповідність законам логіки, поцікавитися у авторитетних вчених і т.п.

Істину слід відрізняти від помилки і брехні. Помилка – суб’єктивне знання, яке не відповідає реальності, але що приймається за істину. Стародавні греки думали, що розвитку

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.