Інформаційне суспільство: коротко

Інформаційне суспільство являє собою соціологічну концепцію, полагающую головним фактором суспільного розвитку виробництво і використання науково-технічної та іншої інформації як першооснови новітньої науково-технічної діяльності. Термін «інформаційне суспільство» запропонував Е. Масуда. Внесок у розвиток цієї концепції внесли О. Тоффлер, Д. Белл. Розвиток постіндустріального суспільства призводить до появи інформаційного суспільства, в якому панують інформаційні технології. Інформаційне суспільство виникає в 1980-ті роки, коли відбувається комп’ютерна революція. Воно формується на основі комп’ютерів, телебачення, супутникового зв’язку і сучасної енергетики.

Слово «інформація» в перекладі з латини означає виклад, роз’яснення». Цей термін став широко вживатися в 1920-30-ті рр. серед журналістів, які під інформацією розуміли повідомлення, розміщені в газетах, журналах, на радіо. У общеупотребимом розумінні інформація – це будь-які відомості. З розвитком математики і кібернетики термін «інформація» став науковим. Існують різні підходи до розуміння інформації: математична теорія інформації (К. Шеннон, У. Уівер); теорія відображення, а її варіант – кібернетико-семантична концепція (Н. Вінер). В теорії управління під інформацією розуміють тільки ті знання, відомості, які можуть бути використані в управлінському процесі. Інформація – це концептуально пов’язані відомості, дані, поняття, відображені в нашій свідомості й змінюють наші уявлення про реальний світ.

Інформація – це «уменьшаемая, що знімається невизначеність». Це також передача, відображення різноманіття у будь-яких об’єктах і процесах неживої і живої природи».Основні зміни, що характеризують настання інформаційного суспільства, такі: становлення четвертого, тобто інформаційного сектора; багатство, сила поступаються місцем інформації та знанню як владного ресурсу; на зміну класів приходять «інформаційні співтовариства»; на зміну друку приходять електронні книги; розвиваються «малі ” економічні форми»: можливо працювати вдома, використовуючи комп’ютер; виникають глобальні мережі, інформаційні технології, створюються банки даних.

Сучасна інформаційна революція – вже п’ята за рахунком в історії людства. Перша інформаційна революція – виникнення мови; друга – винахід писемності; третя – книгодрукування; четверта – розповсюдження радіо і телебачення; п’ята – комп’ютерна революція. Атрибути сучасної інформаційної революції – комп’ютер, мультимедіа, Інтернет. Поява друкарства М. Маклюен назвав «Всесвіту Гутенберга» (Гутенберг – основоположник європейського друкарства).

У політичній сфері в рамках інформаційного суспільства розширюється вільний доступ до інформації, розширюється свобода нова. Однак у цей же час виникає проблема захисту приватних інтересів особистості. Сучасні політичні технології, з’єднавшись з електронними ЗМІ, можуть бути ефективним засобом маніпуляції суспільною свідомістю.В культурній сфері зростає роль таких категорій як інформація, наука, освіта. Завдяки Інтернету з’являються можливості для дистанційної освіти. Виникає комп’ютерний дозвілля, спілкування з «віртуальною реальністю». Світове інформаційне простір розширює плюралізм, відкритість та діалог між різними соціальними групами і народами, а також окремими членами суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мораль і гуманізм