Громадський прогрес

Ключові слова: прогрес, регрес, екстенсивне і інтенсивне розвиток, революція, еволюція, суперечливість прогресу.

Суспільство ніколи не стоїть на місці. У світі не можна виділити жодного об’єкта, який би знаходився в абсолютному спокої. Сказане стосується і соціальних суб’єктів, всього суспільства. Давньогрецький філософ Геракліт з приводу розвитку сказав: “Все тече, все змінюється. В одну річку не можна увійти двічі – води течуть не ті, та й людина вже інший”.

Змінюється і суспільство. За спрямованості змін можна виділити:

 – прогрес – розвиток від менш досконалого до більш досконалого, ускладнення, поліпшення;
 – регрес – перехід від більш досконалого до менш досконалого, спрощення, погіршення.

Громадський прогрес суперечливий. Так, прогрес в одній сфері може обертатися регресом в іншій. Наприклад, прогрес ядерної фізики привів до створення ядерної зброї. Підвищилася ступінь обороноздатності держав. Але світ став більш вразливим – ядерна зброя може опинитися в руках терористів і т.п. Громадський прогрес призводить до поліпшення не у всіх сферах життя, він не завжди вигідний всім. Прогрес здійснюється нелінійно. В окремі періоди суспільного розвитку можливі застійні явища, кризи. Суспільний розвиток здійснюється по спіралі – за прогресом слідують періоди регресу, але в загальному прогрес випереджає і стирає негативний ефект від застійних етапів.

Важкими для наукового осмислення є критерії прогресу. Так, в політиці ними можуть бути розвиток демократії, підвищення прозорості політичних процесів (виборів, прийняття рішень владою), розвиток громадянського суспільства і правової держави. В економіці критеріями прогресу можна визнати розвиток виробництва, купівельної спроможності населення, збільшення добробуту людини. До критеріїв прогресу в соціальній сфері можна віднести збільшення середньої тривалості життя, стан здоров’я населення, підвищення загального рівня освіти членів суспільства і т.п. Складніше з критеріями в духовній сфері. Культури різних народів просто непорівнянні. Хіба можна сказати, що європейська культура більш розвинена, ніж східна (чи навпаки)? Ні звичайно. Культури різні. І тим не менше, рівень розвитку науки, освіти оцінити можна. Очевидно, що, наприклад, в давнину, де курс школи становив 1-3 роки і передбачав вивчення елементарних математичних дій і грамотності, освіта була менш розвинене, ніж сьогодні. В даний час освіту, по суті, триває все життя людини – навіть після закінчення вузу він продовжує займатися самоосвітою, підвищує свою кваліфікацію.

За швидкістю розвиток буває:

 – еволюційний – повільні, плавні, поступові зміни;
 – революційне – швидке, стрибкоподібне розвиток.

Еволюційний розвиток більш переважно, оскільки воно не призводить до нестабільності в суспільстві, не ламає швидко сформовані форми суспільних відносин. “Тихіше їдеш – далі будеш” – вираз, справедливе і по відношенню до суспільного прогресу.

За критерієм підстави розвитку (причин, сутності) можна виділити:

 – екстенсивне – розвиток кількісне, вшир, за рахунок збільшення чого-небудь. Наприклад, екстенсивним розвитком буде поліпшення знань учнів в школі за рахунок збільшення кількості уроків;
 – інтенсивне – розвиток за рахунок якісних змін, поліпшень. Приклад: розвиток успішності учнів за рахунок застосування більш досконалих технологій викладання предметів.

ПОДІЛИТИСЯ: