Етноси, нації, покоління

«Етнос (від грец. ethnos – народ) – історично що склалася на певній території стійка спільність людей, об’єднана єдиною мовою, культурою, побутовим укладом, традиціями. Носіями якостей етносу з розвитком суспільства були: плем’я, народність, нація».

Рід і плем’я були в первісному суспільстві. Народність сформувалася у феодальному суспільстві. При цьому на зміну колишнім кровно-родинним зв’язкам прийшли зв’язку господарські, мовні, культурні. З ліквідацією феодальної роздробленості і розвитком капіталістичних відносин і єдиних національних ринків виникла нація. Нація сформувалася в капіталістичному суспільстві, коли виник внутрішній ринок і сучасне централізовану державу.

Нація – це форма соціокультурної спільності людей. Ознаки нації: спільність території, спільність економічного життя, спільність мови, спільність психічного складу і культури, національну самосвідомість. Марксисти головною ознакою нації вважали спільність економічного життя.

У сучасних концепціях один з основних ознак нації – національну самосвідомість, тобто усвідомлення людиною своєї приналежності до нації, уявлення про місце і ролі свого народу в світі, про його історичному досвіді. Особистість усвідомлює свою національну ідентичність, свою належність до певної нації, розуміє національні інтереси.

Витоки національної самосвідомості лежать в менталітеті. Менталітет (ментальність) – це історично сформовані форми сприйняття світу тим чи іншим народом. Ментальність формується протягом кількох поколінь. Поколіннями називають живуть в конкретний історичний час групи людей, однаково віддалені в родинному відношенні від предків. Часто поняття покоління використовують у переносному значенні, як опис учасників дуже важливих історичних подій: покоління Жовтневої революції, покоління Великої Вітчизняної війни.

Важливим чинником утворення і розвитку нації є держава. ООН розглядає націю як єдність громадян однієї держави. ООН підкреслює державно-політичне та економічне єдність нації. Нація розуміється як сукупність громадян однієї держави. Тому можуть бути поліетнічні нації.

Таким чином, в сучасній літературі є два розуміння нації: як етнічне (національне) співтовариство і як согражданство.

Етнічний склад Республіки Білорусь по перепису населення 2009 року представлено близько 130 національностями. До білорусів себе відносять 7 957 252 людина – це 83,7% населення. Частка інших національностей, що проживають на території Білорусі, становить 16,3% відповідно. Найчисельнішими з них є росіяни 8,3%, поляки 3,1%, українці 1,7%. Євреї, вірмени, татари, цигани, азербайджанці і литовці складають 0,1% від загальної чисельності населення

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що означає слово гайд?