Економічне зростання і розвиток

Ключові слова: економічне зростання, система національних рахунків, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, чистий валовий продукт, національний дохід.

Економічне зростання виявляється, перш за все, в збільшенні реального і потенційного доходів суб’єктів економічної діяльності в тривалий період часу. Економічне зростання – двигун соціального прогресу. Це один з інтегральних (найважливіших) критеріїв прогресу, оскільки від стану економіки залежить розвиток політична і соціальна стабільність, розвиток освіти, культури, науки і т.д.

Економічне зростання можливий двома шляхами:
 – екстенсивний шлях – передбачає залучення у виробництво все більшої кількості наявних в країні ресурсів (кількісний шлях);
 – інтенсивний шлях – передбачає якісне поліпшення наявних в країні ресурсів (якісний шлях). В даний час все частіше переважає інтенсивне зростання, найбільш яскраво виявляється у впровадженні новітніх наукових розробок у виробництво і т.п. Основою інтенсивного шляху економічного зростання стає науково-технічний прогрес.

Для розрахунку економічного зростання використовується ряд показників. Серед них – валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт, чистий валовий продукт, національний дохід, особистий дохід. Це так звані макроекономічні показники, тобто показники, що використовуються в макроекономіці – економічної науки, що вивчає господарство в масштабах країни, регіону. Основні макроекономічні показники об’єднані в поняття “система національних рахунків” – це сукупність статистичних економічних показників, що дозволяють оцінити стан економіки країни.

Валовий національний продукт (ВНП) – це сумарна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених громадянами країни за допомогою належних їм коштів виробництва як в даній країні, так і в інших країнах за певний період часу (зазвичай за рік). ВНП вимірюється в грошовому вираженні, так як вся продукція різнорідна. Кінцева продукція – це товари і послуги, які продаються для кінцевого використання, а не для переробки або перепродажу. Наприклад, в ВНП буде включатися вартість наданих лікувальних послуг вітчизняними медичними установами.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це вартість кінцевої продукції, виробленої на території даної країни за певний період, незалежно від того, знаходяться фактори виробництва (праця, земля, капітал, підприємницькі здібності) у власності громадян або підприємств даної країни або належать іноземцям, зарубіжним компаніям. Наприклад, в ВВП буде включатися кінцева вартість холодильників “Індезіт” (італійське підприємство), якщо вони зроблені на території України. ВВП також вимірюється в грошовому вираженні.

ВВП – це найголовніший показник економічного зростання. Він враховує не тільки рівень розвитку вітчизняної промисловості всередині країни, а й обсяг іноземних інвестицій (грошових вкладень) в країну. ВНП характеризує насамперед рівень розвитку національної промисловості.

Чистий національний продукт (ЧНП) – це ринкова вартість реально створених країною товарів і послуг за певний період з урахуванням (за вирахуванням) витрат на амортизацію (знос обладнання і необхідний у зв’язку з цим ремонт, заміна верстатів і т.п.). наприклад, фірми-таксі надають послуги з перевезення пасажирів. Зазвичай прибуток розраховується шляхом вирахування витрат (бензин, зарплата тощо) з доходів (плата клієнтів). Це входить в ВВП (якщо всередині країни) і в ВНП (якщо фірма вітчизняна). Але ж треба ще враховувати і знос автомобілів. Періодично їх треба міняти. Ці витрати повинні розглядатися як ЧВП і ЧНП.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) – вартість валового внутрішнього продукту за вирахуванням вартості тієї частини ВВП, яка пішла на відшкодування основного капіталу, спожитого у виробництві (амортизація).

Національний дохід – сукупний дохід в рамках економіки певної держави, зароблений (створений) усіма власниками економічних ресурсів (факторів виробництва) – громадянами, підприємствами за рік.

Крім основних показників системи національних рахунків, використовуються і інші показники: обсяг іноземних інвестицій (довгострокових вкладень коштів у виробництво), обсяг експорту (вивезення товарів за кордон) і імпорту (ввезення іноземних товарів в країну) і т.п.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Навколо бізнесу