Джерела фінансування бізнесу

Під бізнесом розуміють як окреме приватне комерційне підприємство, так і бізнес-середовище в цілому, протиставляється національній економіці. Хоча ведення будь-якого бізнесу має на меті одержання прибутку, для забезпечення ефективного функціонування він потребує вкладення коштів. Грошові кошти підприємства називаються фінансами, а їх поповнення – фінансуванням.

Всі джерела фінансування в бізнесі можна розділити на внутрішні (ті, що знаходяться в розпорядженні фірми) і зовнішні (залучені з боку).

До внутрішніх можна віднести прибуток (різницю між виручкою від реалізації товарів і послуг і витратами на виробництво і збут цих товарів і послуг, див. 2.5) – головний внутрішній джерело фінансування бізнесу, і амортизаційні відрахування. Амортизація – обчислений в грошовому виразі знос основних засобів (засоби праці, які зберігають свою натуральну форму в виробничому процесі) в процесі їх застосування. Вона служить засобом перенесення вартості зношених основних засобів на вироблений з їх допомогою продукт.

Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або виготовлення нових основних засобів. Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва продукції. Виробник зобов’язаний накопичувати амортизаційні відрахування, переносячи їх з виручки в особливий амортизаційний фонд.

До зовнішніх джерел фінансування слід віднести банківські кредити, використання коштів фондів для підтримки малого підприємництва і акціонування підприємства. Мале підприємство може отримати як короткостроковий (на термін не більше року), так і довгостроковий (більше року) кредит. Короткострокові позички автоматично погашаються за рахунок коштів від реалізації товарів. Довгостроковий кредит видається на більш тривалий термін і використовується для модернізації або розширення виробництва. Цей кредит видається великим підприємствам, які можуть надати гарантії повернення позики. Довгострокові кредити погашаються з майбутніх доходів підприємства.
Джерелом фінансування може бути і створення акціонерного товариства. Юридична особа такого типу відрізняється тим, що його учасники не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій (цінних паперів, що надають власникам право на участь в управлінні акціонерним товариством і право на отримання частини прибутку в формі дивідендів). Випуск акцій та розміщення їх на ринку при грамотному менеджменті може залучити значні кошти.

ПОДІЛИТИСЯ: