Держава її функції та ознаки

Держава – це традиційно сформована форма організації суспільства, заснована на публічної влади, централізованому управлінні суспільством і монополії на застосування сили. Держава є суб’єктом міжнародного права і головним інститутом політичної системи, покликаним забезпечувати стабільність суспільства. Вважається, що держава управляє спільною діяльністю людей з метою збереження цілісності суспільства і підтримки в ньому порядку.

Відмінними ознаками держави є суверенітет, наявність спеціальної системи органів і установ, виняткове право видавати закони і формувати правову систему, а також монопольне право на насильство (в разі необхідності), встановлення і стягування податків і зборів, емісію грошей. Держава володіє винятковим правом застосовувати силу по відношенню до порушників закону. Особливою властивістю держави є державний суверенітет – верховенство і повнота державної влади всередині держави і його незалежність у зовнішній політиці. Символами держави та її суверенітету є герб, прапор і гімн. Держава – суб’єкт міжнародного права. Щоб вважатися таким, воно має характеризуватися чотирма обов’язковими ознаками: постійним населенням, певною територією, власним урядом і здатністю до вступу у відносини з іншими державами. Історично держави мали різний статус в залежності від титулів, які носили їхні правителі. Наприклад, в християнській Європі імперія вважалася вище королівства, а королівство – курфюрства. У сучасному світі все держави є рівноправними незалежно від форми правління і типу державного устрою.

Держава виконує ряд функцій, в тому числі політичну (забезпечення стабільності, здійснення владних повноважень), економічну (проведення податкової і кредитної політики, створення стимулів для розвитку промисловості), соціальну (задоволення потреб громадян у житлі, охорона їх здоров’я, забезпечення інвалідів і людей похилого віку) , культурно-виховну (виховання членів суспільства, формування громадянських і патріотичних цінностей). Крім того, держава виступає як суб’єкт міжнародних відносин, відстоюючи інтереси своїх громадян за кордоном.

Слід розрізняти часто змішуються в повсякденному побуті терміни «держава» (суспільний інститут – суб’єкт міжнародного права), «керівництво» (особи, які очолюють державу), «суспільство» (громадяни, що живуть в державі) і «країна» (територія, на якій розташовано держава). Також слід пам’ятати, що коректне назву жителів держави – «громадяни» (принизливій радянського терміну «населення» слід уникати і використовувати виключно в демографічному контексті). У постіндустріальному суспільстві особливу значимість набуло поняття правової держави. Правова держава відрізняє верховенство закону, повна підпорядкованість всіх аспектів його діяльності нормам права. Серед найважливіших рис правової держави – рівність всіх перед законом, захищеність громадян від беззаконня, повністю незалежна судова система, ефективно діюча, незалежна і вільна від корупції правоохоронна система. Стаття 1 Конституції України говорить: «Україна є демократичною унітарною правовою держави».

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Суспільство і природа