Cоціальний конфлікт

Конфлікт – найбільш гострий спосіб усунення протиріч між людьми або соціальними групами, що виникає в процесі соціальної взаємодії, що полягає в протистоянні сторін з приводу суперечать інтересів. Конфліктна взаємодія існує в суспільстві будь-якого типу. Конфлікти є предметом вивчення особливої дисципліни – конфліктології. Питання, через якого виникає конфлікт, називають предметом конфлікту. Приводом конфлікту зазвичай є випадкова обставина, іноді саме по собі несуттєве. Причина конфлікту – об’єктивні обставини, пов’язані з потребами та інтересами учасників конфлікту.

Причини конфлікту можуть бути згруповані таким чином: ідеологічні розбіжності, в тому числі пов’язані з несумісністю культур; протилежні погляди на устрій суспільства і його окремих інститутів (в тому числі сім’ю і шлюб); несправедливий характер розподілу будь-яких благ; невдоволення умовами праці або інші фактори дискомфорту на робочому місці.

Конфліктологи виділяють п’ять стратегій поведінки в конфліктній ситуації: суперництво (активне протистояння іншій стороні), уникнення (ухилення від конфліктної ситуації), пристосування (одна сторона зовні погоджується з іншого, але зберігає свою думку, яке боїться висловлювати), компроміс (спільне рішення, яке задовольняє обидві сторони), співпраця (спроба спільної діяльності по вирішенню конфлікту). Вихід з соціального конфлікту може виразитися в реставрації (відновлення доконфліктний положення), очікуванні і оновленні (відмова від доконфліктний положення і заміна його новим).

Особливістю сучасного суспільства є підвищення кількості конфліктів. Це пов’язано, з одного боку, зі збільшенням кількості контактів і, відповідно, приводів для конфлікту, з іншого боку, з більшим навантаженням на психіку людей, що провокує готовність йти на конфлікт.

Негативними сторонами соціальних конфліктів є створення стресових ситуацій для їх учасників і дезорганізація діяльності соціального інституту, в рамках якого вони відбуваються. У той же час конфлікт призводить до зняття соціальної напруженості і досягнення соціальної рівноваги. На думку деяких соціологів, соціальні конфлікти необхідні для розвитку суспільства. Вони стимулюють соціальні зміни і відкривають дорогу інноваціям (див. 1.18).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Свобода слова