Цінні папери: визначення

Цінний папір – документ, складений за встановленою формою і з наявністю обов’язкових реквізитів, що засвідчує майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при пред’явленні цього документа.

Цінні папери поділяються на основні і похідні. У свою чергу, основні цінні папери поділяються на первинні та вторинні. До первинних цінних паперів відносяться цінні папери, в основі яких лежать майнові права на який-небудь актив, наприклад гроші або товар. Це акції, облігації та векселі. Вторинні цінні папери випускаються на основі первинних цінних паперів. Це варранти, депозитарні розписки. Похідні цінні папери є бездокументарну форму вираження майнового права, що виникає в зв’язку зі зміною ціни лежачого в її основі біржового активу. Це, наприклад, ф’ючерси та опціони.

Найбільш відомі цінні папери: акції, облігації, векселі, ф’ючерси.
Акції – цінні папери, що випускаються акціонерними товариствами і надають власникам право на участь в управлінні товариством і право на отримання частини прибутку у формі дивідендів. При котируванні на фондовій біржі курс акцій залежить від різних факторів і не в останній мірі – від стану справ в емітував їхньому товаристві.

Облігації – цінні папери, що випускаються державними і муніципальними органами, а також юридичними особами із зобов’язанням викупити їх у власника в певний термін. Доходом по облігації є або відсоток (якщо облігація з купоном), або розмір знижки при її покупці (якщо облігація продавалася за ціною нижче собівартості). Зазвичай випуск облігацій пов’язаний з необхідністю реалізації конкретної програми або проекту та служить додатковим джерелом їх фінансування.
Вексель – один з найстаріших видів цінних паперів, що веде свою історію від боргової розписки; складається в строго встановленою формою і є зобов’язанням сплатити в зазначений термін в зазначеному місці конкретну грошову суму. В даний час практично не використовується.
Ф’ючерс (ф’ючерсний контракт) – біржовий контракт купівлі-продажу базового активу (нафти, металу), при укладанні якого продавець і покупець домовляються тільки про рівень ціни і строк поставки, а інші параметри активу (кількість, якість, упаковка і т. П.) обговорюються заздалегідь в специфікації біржового контракту.

Ринок, на якому обертаються цінні папери, носить назву фондового ринку. Згідно із законодавством України, учасниками торгів на фондовій біржі можуть бути тільки брокери (професійні учасники ринку цінних паперів, що мають ліцензію на здійснення операцій з цінними паперами), дилери, керуючі, особи, які здійснюють функції центрального контрагента, і Центральний банк України. Інші особи можуть здійснювати операції на фондовій біржі виключно за посередництвом брокерів, які є учасниками торгів.

ПОДІЛИТИСЯ: