Засоби і методи соціальної реклами

Основні засоби і носії соціальної реклами

Різноманіття технічних і креативних засобів, які використовуються в соціальній рекламі, пояснюється її прагненням максимально впливати на свідомість людини і сприяти формуванню суспільних цінностей. На основі досліджень в галузі соціальної реклами виділяють наступні засоби, які впливають на потенційного споживача:

  • рекламний текст (для письмової та усної мови);
  • ілюстрації (фото, малюнки або колажі);
  • звукове та музичний супровід;
  • оформлення (форма, колірні рішення, розміри, розташування елементів повідомлення).

Перераховані вище засоби тільки в сукупності здатні вплинути на людину. Хоч би яким ні привабливим текст для читання або просушування, візуальні засоби вкрай необхідні. В іншому випадку у споживача просто не відкладеться в пам’яті образ рекламованого об’єкта. А специфіка соціальної реклами така, що вона повинна викликати глибокі емоції і впливати сильніше, ніж комерційна реклама.

Суттєвою проблемою при створенні і реалізації соціальної реклами є відсутність оригінальності і новизни використовуваних елементів: сюжету, виразів, образів і т.д. Часто повторювані компоненти приводять до ігнорування соціальної реклами в суспільстві, що означає невиконання основних цілей і завдань даної реклами.

Експерти рекомендують періодично оновлювати соціальну рекламу, використовувати інноваційні прийоми і інструменти для залучення уваги більшої кількості споживачів.

Основними носіями або засобами поширення соціальної реклами є ті ж, що і застосовуються в комерційній рекламі. Це преса, радіо, телебачення, зовнішня реклама і реклама в мережі Інтернет.

Найефективнішим засобом просування є телевізійна реклама, але в силу її високу вартість, фахівці віддають перевагу інтернет-рекламі. На відміну від інших видів, реклама в глобальній мережі Інтернет викликає менше негативних відгуків. Бурхливий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, зростання числа користувачів інтернету дозволяють соціальній рекламі знайти свою цільову аудиторію і отримувати необхідну зворотний зв’язок.

Методи впливу на споживача

Основною метою соціальної реклами є привернути увагу аудиторії до існування актуальних проблем суспільства. Для цього використовуються різні способи впливу на свідомість і психоемоційний стан людини.

У соціальній рекламі переконання – це деяка форма донесення основної ідеї з метою змінити не тільки мислення людини, але і його поведінку.

Особливість переконання полягає в тому, що воно спрямоване безпосередньо на розум людини. Тому, якщо говорять про когось, що він переконаний в чому-небудь, то означає не тільки його згода з певною точкою зору, а й готовність її відстоювати і діяти відповідно до неї.

У процесі переконання аудиторії розрізняють логічний і психологічний способи аргументації. У першому випадку рекламодавець вказує на проблему, яка знайома аудиторії і описує її рішення. У другому варіанті реклама впливає на емоційну область свідомості, звертаючись до думок, інтересам і почуттям споживачів.

Навіювання або сугестія – це спосіб впливу, розрахований на некритичне сприйняття інформації, достовірність джерел якої не викликає сумнівів. Ця форма комунікації володіє сильним емоційним впливом, тому в результаті викликає не тільки відгук на рекламу, а й змінює модель поведінки.

На практиці використовуються наступні прийоми сугестії:

  • конкретність і образність ключових слів і їх якостей (необхідно використовувати слова,
  • сенс і зміст яких конкретні і можна уявити загальну картину описуваної ситуації,
  • абстрактні вирази не рекомендують застосовувати, так як вони знижують ступінь навіювання);
  • уникнення негативних частинок «ні» і «не» (людина так влаштована, що він чинить опір і насторожено відноситься всього негативного);
  • мовна динаміка (тембр голосу, його м’якість і сила, інтонацій, паузи, високий темп мови сприяють процесу впливу на аудиторію);
  • вплив звукосполученнями (слова повинні бути благозвучні, щоб викликати певні емоції і образи в свідомості людини).

Методи реалізації соціальної реклами

Соціальна реклама може реалізовуватися в будь-яких формах. Це плакати, листівки, заставки, щити, графіті, комп’ютерна графіка, карикатури, комікси та інше. Повідомлення можуть бути представлені і в літературній формі, наприклад, у вигляді вірша чи оповідання, вистави, байки, казки або репортажу.

Відомо, що найбільшого впливу на аудиторію соціальна реклама може досягти за допомогою телебачення як засобу поширення. Телевізійні ролики є і дорогими, і найбільш ефективними носіями соціальної реклами. Розрізняють постановочне відео, документальні фільми та інформаційні записи, які інформують суспільство про існування соціальних проблем і закликають до їх вирішення.

Усна реклама передається за допомогою радіо. Слухаючи рекламний текст, людина малює в підсвідомості власну картину або образ, який позитивно впливає на нього. Під час Другої світової війни радіо було потужний інструментом впливу на людей. Воно служило не тільки інформатором, але і головним мотиватором для появи громадської думки і здійснення певних дій.

Фотографія вважається одним з візуальних елементів поширення реклами. Воно надає тексту достовірність і причетність до подій. При цьому картинка – це інтерпретація задуму фотографа. Він не просто реєструє події. Він вкладає своє особисте ставлення, враховуючи запити споживачів.

Соціальний плакат – засіб, що володіє глибоким історичним корінням. Вони здатні показати весь сенс проблеми і сформувати установки, ідеї переконання і стереотипи. Основна функція плаката – це схилити читача до дії.

Листівки – це форма реалізації соціальної реклами, що містить фото і текст, що закликають до певної дії. Вони виконують такі функції: інформують і дезінформують, закликають до дій і викликають депресивний стан, що створюють зміст і позбавляють сенсу.

ПОДІЛИТИСЯ: