У чому різниця між освітою і вихованням

Такі суспільні явища, як навчання, виховання і освіту є основними категоріями педагогіки, що виражають її сутність. І якщо під навчанням чітко розуміється передача знань від старшого покоління молодшому, то значення освіти і виховання часто плутаються. Спробуємо розібратися, в чому різниця між вихованням і освітою.

Виховання є важким і суперечливим соціально-історичним процесом входження підростаючих поколінь в життя суспільства, побут і виробничу сферу. Воно забезпечує суспільний прогрес і спадкоємність поколінь. Виховання функціонує в системі інших суспільних явищ. В якості базового процесу виступає освоєння виробничого досвіду і навичок до праці. Виховання в значній мірі залежить від культури, мови, встановлених моральних норм і потреб. Крім того, процес тісно пов’язаний з політикою, моральністю, правом, наукою, мистецтвом і релігією. Такі форми суспільної свідомості використовують виховання як інструмент для досягнення якихось цілей. Так, виховання пристосовує людину до певних моральних і правових норм, знайомить з вимогами закону, формує світогляд на основі наукових і релігійних догматів. Мистецтво породжує естетичне ставлення до життя, творчий підхід, що важливо для повноцінного особистісного розвитку. У вузькому педагогічному значенні виховання – це процес і результат роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань.

Освіта є процесом пошуку і засвоєння людиною певної системи знань, навичок і умінь. Другим значенням цього поняття вважається результат цього засвоєння, виражений в певному рівні теоретичної і практичної підготовки. Можна стверджувати, що освіта виражається в системі знань, умінь і навичок, відносин до явищ природи і суспільного життя. Це нескінченний і безперервний процес, що прискорюється науково-технічним прогресом. До того ж, освіта є основа психологічної готовності людини до накопичення, переробки та вдосконалення знань. Отриманий рівень дозволяє займати певне положення в суспільстві, досягати конкретних цілей і результатів у професійній діяльності. Результатом освіти є всебічний розвиток особистості.

Сучасний обсяг знань і навичок, накопичених людством, такий великий, що індивід не в змозі опанувати ними в повній мірі. З цієї причини головними критеріями освіченості вважаються системність знань і мислення, що дозволяє логічно міркувати. В Україні система освіти включає в себе дошкільна, загальна, додаткове, середню професійну та вищу освіту.

Висновки:

  • Метою освіти є освоєння певного рівня знань, навичок і умінь. Виховання направлено на прищеплення моральних, громадських, правових і естетичних норм поведінки.
  • Освіта вимагає високого ступеня організованості і виконання конкретних завдань. У вихованні немає певних стандартів, а його цілі непостійні.
  • Виховання і освіта – безперервні і нескінченні процеси.
  • Виховання залежить від культури і мови, освіту – від прийнятої системи знань і умінь.
  • Виховання не має рівнів і ступенів. Система освіти включає в себе дошкільна, загальна, додаткове, середню професійну та вищу освіту.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Соціальна сфера Індії