Роль думок у соціальній політиці

Громадська думка в соціальній політиці

В ідеальній державі влади обов’язково повинні прислухатися до думки населення в побудові певної політичної і соціальної моделі країни. Але на практиці досить рідко все відбувається саме так, а дослідники відзначають тенденції протилежних явищ: держава в першу чергу орієнтується на те, щоб створити сприятливий імідж на міжнародній арені, при цьому абсолютно забуваючи про те, що його місія – покращувати життя свого народу за допомогою реалізації соціальної політики.

Такі несприятливі явища відбуваються на тлі розростання інших негативних процесів:

  • Корупція практично на всіх без винятку поверхах влади;
  • Бюрократія і боротьба за владу між різними групами за інтересами, яка розгорається дуже швидко і часом ведеться без будь-яких правил.

Ці явища накладають свій помітний відбиток на процес ухвалення рішень, коли справа стосується вирішення проблем суспільного благополуччя. Варто відзначити, що дана проблема дуже гостро стоїть і в нашій країні. Ще з радянських часів наша країна живе в умовах етакратізма, а політика держави спрямована на те, щоб задовольнити інтереси і потреби невеликих груп населення, в чиїх руках сконцентрована велика частина влади.

Причину такої ситуації слід шукати не тільки в відсутньої свободу слова, але також і в тому, що в нашій країні немає досвіду врахування інтересів і бажань громадськості.

Роль громадської думки як в рамках загальної політики, так, зокрема, в соціальній політиці, вивчена досить слабо, хоча саме питання неодноразово порушувалося в роботах відомих дослідників у галузі соціології, політології, економіки та інших областей знання. У практиці російського держава можна навести кілька прикладів, коли громадськість дійсно чинила тиск на державу в прийнятті будь-яких рішень.

Наприклад, ще в 1989 році під тиском громадян в один і той же час зупинили свою діяльність близько тисячі промислових підприємств. Приводом стали обурення щодо погіршення екологічної ситуації в країні. Деякі рішення політиків також йде врозріз з думкою громадськості, але тут питання полягає в моралі, моральності й гуманності. наприклад, більшість населення протягом довгого часу виступає за введення смертної кари, і ця позиція залишається незмінною. Проте, в 2009 році був прийнятий закон, що забороняє застосування смертної кари в Росії.

Політичне життя та громадську думку

Політична ситуація і життя суспільства, а також складаються в ньому відносини безпосередньо залежать від декількох ключових факторів. Громадська думка виступає одним з ключових, хоча дослідники відзначають суперечливість цього явища, в зв’язку з чим воно досі недостатньо вивчено в соціологічній і соціально-політичній сферах.

Суперечливість суспільної думки полягає в наступному:

  • З одного боку, воно може бути творчою силою, яка спонукає державу діяти в рамках соціальної політики відповідно до потреб громадськості;
  • З іншого боку, громадська думка може носити руйнівний характер, в зв’язку з чим стає найголовнішим опонентом держави і не дозволяє йому приймати будь-які рішення шляхом революцій, страйків, акцій протесту.

Таким чином, процес впливу громадської думки на політичну систему здійснюється досить двояко. Досліджуваний нами феномен – це один з елементів соціального середовища, в якій існує політика і реалізує свої ідеї та законодавчі проекти, а також соціальні проекти у вигляді заходів, заходів та іншої діяльності. Громадська думка, по суті, сприяє соціалізації індивідів і їх поступового включенню в політичні процеси. Але є й інша сторона: громадська думка саме по собі може виступати в якості складового елементу політичної системи. Воно може відокремлюватися від свого суб’єкта і, тим самим, об’єктивуватися, стаючи самостійною одиницею знань.

Функціонування громадської думки в сфері політичних відносин (і, як наслідок, в рамках соціальної політики) може призводить до виникнення кількох наслідків:

  • Формування, подальша трансформація або повне зникнення з політичної арени різноманітних політичних організацій, таких, як партії і об’єднання, політичні рухи, союзи.
  • Зростанню (або падіння) популярності політичних лідерів, їх прибуттю на політичну авансцену або відходу з неї через неприйняття з боку громадськості. Думка тут виражається у вигляді рейтингу будь-якого політика, а також того, яке відношення до нього проявляється суспільство і високопоставлені кола.
  • Формуванню або розформування різноманітних політичних інститутів і об’єднань.

До зміни або колекції діяльності, тактичних аспектів у проведеному політичному курсі, які є ключовим в певний проміжок часу в конкретній країні.

Таким чином, роль думки в соціальній політиці не можна оцінити однозначно. З одного боку, громадська думка може виступати в підтримку того явища, яке позначиться сприятливим чином на стан країни або окремого регіону, і в даному випадку держава бере протилежне рішення, з чим не погоджується суспільство. З іншого боку, коли держава прислухається до думки громадськості в ухваленні рішення, то воно опановує великим рівнем довіри з її боку. Але тут необхідно виходити з контексту самого рішення, оскільки ми вже привели в приклад питання про прийняття страти.

Соціальна політика сьогодні реалізується досить активно. Думка суспільства враховується, і в першу чергу це важливо тому, що реалізація політика такого напрямку здійснюється саме для того, щоб поліпшити умови життя населення. Тому тут дуже важливо чути народ, усвідомлювати, де він відчуває найбільші труднощі, щоб потім їх вирішити.

ПОДІЛИТИСЯ: