Соціологія

Помилки при застосуванні методу аналізу документів

0 коментарів
Типові помилки при застосуванні методу аналізу документів в соціологічному дослідженні полягають в наступному: 1) дослідник використовує документальну інформацію в якості первинної соціологічної інформації без попередньої її аналізу; не перевірені справжність,...

Аналіз документів

0 коментарів
Документом в соціологічному дослідженні вважається «предмет», спеціально створений людиною для зберігання та передачі інформації (виключаючи предмети матеріальної культури та побуту). Коло документів, що використовуються в соціологічних дослідженнях, дуже широкий. Їх...

Етапи спостереження

0 коментарів
Для посилення ефективності спостереження важливий не тільки вибір виду спостереження (або комбінації видів), але і складання плану дослідження, що відображає вихідні уявлення про характеристики досліджуваного об'єкта і фактах, які треба...

Сутність спостереження

0 коментарів
Головною проблемою соціологічного спостереження є забезпечення можливо більшої об'єктивності інформації про об'єкт. Основне завдання спостерігача - послідовно і щиро дотримуватися критеріїв і принципів наукового спостереження, не підміняти їх емоціями. У...

Анкета як соціологічне дослідження

0 коментарів
У 2008 році відбудеться святкування ювілею, пов'язаного з творчістю знаменитого письменника Олександра Дюма. У зв'язку з майбутнім святкуванням «Товариство друзів Олександра Дюма в Росії» проводить соціологічні дослідження в середовищі молоді,...

Опитування як соціологічне дослідження

0 коментарів
Опитування являє собою метод збору соціальної інформації про досліджуваному об'єкті в ході опосередкованого (анкетування) або безпосереднього (інтерв'ю) соціально-психологічного спілкування між соціологом і респондентом шляхом реєстрації відповіді систему питань, що випливають...

Методика і техніка соціологічних досліджень

0 коментарів
Методи, використовувані в соціології, досить великі, в соціологічному дослідженні застосовуються як загальнонаукові,так і спеціальні соціологічні методи дослідження. Тому неодмінною умовою є вибір таких методів, які дозволяють зібрати найбільший обсяг інформації...

Організація соціологічного дослідження

0 коментарів
Організація соціологічного дослідження - це процес взаємодії організаційних заходів, спрямованих на регламентацію і здійснення дослідницької роботи. Ряд процедур продовжується в ході всього соціологічного дослідження. Постійний характер носить аналіз статистичних даних,...

Програма соціологічного дослідження

0 коментарів
Дуже часто дані, отримані в ході соціологічного дослідження, дозволяють маніпулювати, приймати рішення, що йдуть врозріз з громадською думкою, що призводить до дискредитації соціології як науки. Існує навіть розхожий афоризм «Соціологія...

Становлення і розвиток вітчизняної соціології

0 коментарів
Соціологія у Росії розвивалася в рамках філософії, історії, православ'я, літератури. Соціально-філософські узагальнення В. Н. Татіщева, М. М. Карамзіна, Ф. М. Достоєвського і багатьох інших авторів передають соціологічні погляди на суспільство...