Соціологія

Розвиток соціології праці у 20 столітті

0 коментарів
У минулому сторіччі праця стали асоціювати безпосередньо з людським фактором, тому виникли нові наукові напрями, що базуються на вивченні людських відносин, на виборі людиною того чи іншого типу поведінки в...

Умови, причини виникнення та розвиток соціології праці

0 коментарів
Поняття «праця» відомо з незапам'ятних часів. Праця супроводжує всю історію розвитку людської цивілізації, будучи необхідною умовою цього розвитку. Праця зіграв вирішальну роль у процесі формування людини. У самому загальному сенсі...

Соціологія праці

0 коментарів
Соціологія праці - область соціології, галузева соціологічна дисципліна, що вивчає трудову діяльність як соціальний процес, соціальні чинники підвищення ефективності праці, вплив техніко-технологічних і соціальних умов на ставлення до праці, зміст...

Соціології політики

0 коментарів
Предметом соціології політики виступає дослідження соціальних механізмів влади та їх впливу в суспільстві на різних етапах його розвитку, в різних сферах його функціонування. Соціологія політики - це складна соціологічна теорія,...

Тривалість та інтенсивність фаз розвитку групи

0 коментарів
Група стає ефективною одиницею і починає продуктивно працювати. Тривалість та інтенсивність фаз розвитку групи змінюються залежно від багатьох індивідуальних змінних. Для ефективного управління групою керівнику необхідно розуміти змінні, що впливають...

Фази розвитку групи

0 коментарів
Вони поділяються на фазу формування, фазу психологічної напруженості, фазу нормалізації, фазу діяльності. Розглянемо їх докладніше. 1. Фаза формування. У процесі формування групи її члени поступово адаптуються один до одного, освоюючи...

Чому люди об'єднуються в групи

0 коментарів
Розглянемо основні причини, змушують людей об'єднуватися в групи і таким чином сприяють формуванню цих груп. 1. Належність (причетність). Задоволення потреби в приналежності до тієї чи іншої соціальної групи є одним...

Класифікація соціальних груп

0 коментарів
Групи можна класифікувати за різними ознаками. Розглянемо кілька класифікацій груп людей. 1. Умовні та реальні. У умовні групи, як правило, об'єднують людей з різних соціальних і демографічних ознаками, таким як...

Соціальна група

0 коментарів
Група - це будь-які збори людей, включених в певну діяльність, свідомо чи несвідомо підпорядковану спільної мети, інтересам, дотриманню норм і правил. Людей в групі об'єднують спільні потреби, мотиви поведінки, переконання,...

Соціальний інститут

0 коментарів
Соціальний інститут - це стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх у соціальну систему. Основна інституційна концепція суспільства була...