Соціологія

Структура системи міжнародних відносин

0 коментарів
Структурою системи міжнародних відносин прийнято вважати особливий спосіб зв'язок між державами й міжнародними акторами, що виникає в процесі її функціонування, а також розвитку способів взаємозв'язку між учасниками міжнародних відносин. У...

Підходи до вивчення міжнародних відносин

0 коментарів
Щоб позначити взаємні відносини між країнами в історичному аспекті, дослідники, що використовують традиційно-історичний підхід користуються терміном «Міжнародна система». Засновник даного підходу в МВ позначає історичний досвід країн в якості основного...

Загальні особливості МВ і міжнародних систем

0 коментарів
Оскільки міжнародні відносини відносяться до категорії соціальних, системи також вважаються соціальними. Це має наувазі під собою те, що системи необхідно розглядати в якості складних і адаптуються. Крім цього, соціальні та...

Системний підхід до досліджень міжнародних відносин

0 коментарів
Оскільки наука про міжнародних відносин потребує системного підходу, не дивно, що саме він користується популярністю у більшості дослідників. Даний підхід передбачає розгляд складних об'єктів в якості цілісного кількості елементів, а...

Французька школа соціологічних досліджень

0 коментарів
Існує думка, що французька школа ТМО створювалася на противагу претензіям США на право виробництва узагальнених знань про міжнародні відносини. На відміну від англійської школи, яка намагається виробити альтернативу крайнощів, в...

Англійська школа соціологічних досліджень

0 коментарів
Теоретичні пошуки і формулювання англійців спрямовані на подолання крайнощів і дихотомій. Практично всі дослідники англійської школи ТМО практикують класичний підхід і мотивують це тим, що він укорінився практично у всіх...

Американська школа соціологіних досліджень

0 коментарів
На думку західних досліджень, теорія міжнародних відносин є наслідком поглядів на соціальне знання, що розвивається під впливом особливостей ідеології США. Прихильники американської школи схильні до віри в науковість отриманих даних,...

Постмодерна школа дослідження міжнародних відносин

0 коментарів
У соціології міжнародних відносин більшість дослідників школи постмодернізму за основу свого вчення беруть праці французьких філософів і вчених. Постмодерністи науки про міжнародні відносини вважають, що раціоналізм віджив своє, оскільки положення...

Транснаціоналізм як наслідок глобалізації

0 коментарів
У повоєнний час сучасна наука про міжнародні відносини в політичному аспекті поповнилася новим напрямком - транснационализмом. Цей підхід став наслідком спору між критиками державно-центричного підходу і його прихильниками. Основою нової...

Відгалуження неомарксизма

0 коментарів
Ще однією поширеною теорією прихильників марксизму можна вважати теорію залежності. Відповідно до неї, увага акцентується не так на циклах історичного розвитку світу, а на його сучасному стані. Прихильники даної теорії...