Соціологія

Соціальна сфера Індії

0 коментарів
Поняття «соціальна сфера»

У сучасній науковій літературі існує велика кількість визначень поняття «соціальна сфера». Також варто відзначити, що, крім натхнення цього поняття, воно використовується в різних контекстах. У широкому сенсі...

Функції і цілі соціальних норм

0 коментарів
Поняття і цілі соціальних норм

Кожне суспільство має власну певною системою норм, цінностей і т.п. При цьому норми регулюють не тільки поведінку представників соціуму, а й визначають цілі існування окремих...

Ознаки соціальних норм

0 коментарів
Соціальні норми в сучасному світі

Виникнення нових видів відносин, в які вступає людина (міжособистісні на основі економічних, політичних і духовних зв'язків) призвело до висновку про те, що ці відносини не...

Структура і функції соціології науки

0 коментарів
Розуміння соціології науки

Соціологія науки є однією з галузей соціологічного знання. Це спеціальна соціологічна дисципліна, яка спрямована на дослідження соціальних аспектів наукової діяльності. Основна мета соціології науки - отримання нового...

Завдання міграції населення

0 коментарів
Поняття міграції

Міграція - це постійне або тимчасове пересування людини або групи осіб з місця свого проживання.

З точки зору соціології міграція є різновидом соціальної мобільності.

Міграція населення - це...

Соціальний інститут церкви

0 коментарів
Церква в сучасному суспільстві

Церква є дуже важливою організацією і соціальним інститутом, який виступає в якості основного елемента соціології релігії, а також релігії як соціального інституту в сучасному суспільстві. Цінність...

Цілепокладання в соціальній роботі

0 коментарів
Сутність цілепокладання в соціальній роботі

Технологічний процес соціальної роботи носить циклічний характер і включає кілька етапів: підготовчий етап, етап цілепокладання, збір і аналіз інформації, розробка і планування програми дій, практична...

Соціальна політика Швеції

0 коментарів

Держава Швеція розташована в Північній Європі. Чисельність населення країни - більше 10 мільйонів чоловік. Столиця Швеції - Стокгольм. Форма правління держави - конституційна монархія.

Модель соціальної політики Швеції відноситься до...

Теорії соціальної поведінки

0 коментарів
Сутність соціальної поведінки

Соціальна поведінка людини виступає одним з об'єктів вивчення соціологічної науки. Дослідження в цій галузі почали проводитися ще з середини 19 століття, і, крім поняття «соціальна поведінка» в...

Види і форми соціальної роботи

0 коментарів
Види і технології соціальної роботи

Оскільки соціальна робота - це багатогранне поняття, то дуже важливо усвідомлювати, що воно може розпадатися на декілька видів, які мають своєю технологією і особливостями. Так,...