Соціологія

Історія розвитку управлінських ідей і соціології управління

0 коментарів
Управління в тому чи іншому вигляді виникає разом з виникненням людського суспільства. Уже в первісному родоплеменном суспільстві людям доводилося організовувати і координувати спільну діяльність для задоволення своїх потреб. Для ранньої...

Організація оплати та матеріального стимулювання праці

0 коментарів
Організація праці може розглядатися як на окремому підприємстві, так і в масштабах країни і суспільства. Такі види організації праці, як поділ і кооперація, оплата і стимулювання, дисципліна відомі з часів...

Сутність характеру та умов праці

0 коментарів
До кінця 1970-х років склалася багата емпірична база, що дозволила обгрунтувати двухфакторную модель соціології праці. Першим чинником є ​​предмет, умови, трудові функції і зміст праці. Другим фактором - психологічні, моральні...

Розвиток соціології праці у 20 столітті

0 коментарів
У минулому сторіччі праця стали асоціювати безпосередньо з людським фактором, тому виникли нові наукові напрями, що базуються на вивченні людських відносин, на виборі людиною того чи іншого типу поведінки в...

Умови, причини виникнення та розвиток соціології праці

0 коментарів
Поняття «праця» відомо з незапам'ятних часів. Праця супроводжує всю історію розвитку людської цивілізації, будучи необхідною умовою цього розвитку. Праця зіграв вирішальну роль у процесі формування людини. У самому загальному сенсі...

Соціологія праці

0 коментарів
Соціологія праці - область соціології, галузева соціологічна дисципліна, що вивчає трудову діяльність як соціальний процес, соціальні чинники підвищення ефективності праці, вплив техніко-технологічних і соціальних умов на ставлення до праці, зміст...

Соціології політики

0 коментарів
Предметом соціології політики виступає дослідження соціальних механізмів влади та їх впливу в суспільстві на різних етапах його розвитку, в різних сферах його функціонування. Соціологія політики - це складна соціологічна теорія,...

Тривалість та інтенсивність фаз розвитку групи

0 коментарів
Група стає ефективною одиницею і починає продуктивно працювати. Тривалість та інтенсивність фаз розвитку групи змінюються залежно від багатьох індивідуальних змінних. Для ефективного управління групою керівнику необхідно розуміти змінні, що впливають...

Фази розвитку групи

0 коментарів
Вони поділяються на фазу формування, фазу психологічної напруженості, фазу нормалізації, фазу діяльності. Розглянемо їх докладніше. 1. Фаза формування. У процесі формування групи її члени поступово адаптуються один до одного, освоюючи...

Чому люди об'єднуються в групи

0 коментарів
Розглянемо основні причини, змушують людей об'єднуватися в групи і таким чином сприяють формуванню цих груп. 1. Належність (причетність). Задоволення потреби в приналежності до тієї чи іншої соціальної групи є одним...