Соціологія

Сучасна соціологія

0 коментарів

Соціологією називається наука, що вивчає процеси і відносини в суспільстві, особливості його розвитку та функціонування, з точки зору як суспільства в цілому, так і окремих його груп, шарів і структур

...

Рівні соціальної реабілітації

0 коментарів
Підходи у визначенні рівнів соціальної реабілітації

Соціальна реабілітація являє собою сукупність заходів у вигляді різних програм і дій, спрямованих на відновлення або компенсацію фізичних і психічних здібностей людини, його особистісного...

Соціальна сфера Китаю

0 коментарів
Сутність соціальної сфери

У сучасній науковій літературі існує велика кількість визначень поняття «соціальна сфера». Також варто відзначити, що, крім натхнення цього поняття, воно використовується в різних контекстах. У широкому сенсі...

Соціальна робота в Німеччині

0 коментарів
Історія розвитку соціальної роботи в Німеччині

Соціальна робота в Німеччині зародилася в XIX столітті. Її становленню і подальшому розвитку сприяла індустріалізація, що супроводжується різким зубожінням трудящих. В результаті велика частина...

Функції соціальної сфери

0 коментарів
Функції соціальної сфери

Основна функція соціальної сфери - розвиток і відтворення, організація спілкування і взаємодії, цілісне задоволення насущних потреб всіх соціальних суб'єктів, які входять в суспільство - спільнот і соціальних...

Соціальна сфера Італії

0 коментарів
Соціальна сфера: сутність поняття

У сучасній науковій літературі існує велика кількість визначень поняття «соціальна сфера». Також варто відзначити, що, крім натхнення цього поняття, воно використовується в різних контекстах. У широкому...

Інструменти соціальної політики

0 коментарів
Поняття соціальної політики

Соціальна політика - це система заходів, розроблених державними органами з метою розподілу соціальних благ в суспільстві.

У більш широкому розумінні соціальна політика характеризується як державне забезпечення соціальної...

Етапи соціальної реабілітації

0 коментарів
Етапи соціальної реабілітації

До основних етапів соціальної реабілітації відносяться:

Медичний етап. Завдання даного етапу: відновлення і компенсація медичними методами функціональних можливостей організму, порушених в результаті вроджених патологій, перенесених травм або...

Соціальна поведінка особистості

0 коментарів
Сутність поняття "соціальна поведінка особистості"

Соціальна поведінка особистості виступає одним з об'єктів вивчення соціологічної науки. Дослідження в цій галузі почали проводитися ще з середини 19 століття, і, крім поняття «соціальна...

Превентивна соціальна робота

0 коментарів
Превентивна соціальна робота та її сутність

Соціальна робота характеризується діяльністю, спрямованою на гармонізацію соціальних відносин і підтримку гідного рівня і якості життя.

Однією з функцій соціальної роботи є профілактика негативних...