Соціологія

Секуляризація

0 коментарів
Під секуляризацією розуміється процес вивільнення з-під впливу релігії різних сторін і рівнів життєдіяльності суспільства й особистості, витіснення релігії з різних сфер суспільного життя світськими формами організації праці, культури, політики і...

Характер релігійності

0 коментарів
Характер релігійності інтегрує інформацію про якість релігійності, характеризує конфесійну визначеність, особливості, накладені своєрідністю історичного періоду, національною специфікою, соціальним контекстом. Характер релігійності в Росії, згідно з проведеним соціологічним дослідженням, до початку...

Ступінь релігійності

0 коментарів
Ступінь релігійності відзначає інтенсивність прояву цієї ознаки (сильна або слабка віра в надприродне, в Бога, постійне або епізодичне відвідування богослужінь і т. П.). Проведені дослідження показують, що до початку XXI...

Релігія як соціальний інститут

0 коментарів
Релігія як соціальний інститут є реально існуючою підсистемою суспільства, породженої ним самим і в свою чергу робить вплив на його життя і розвиток, на свідомість і взаємини людей на різних...

Соціологія релігії

0 коментарів
Релігія - це соціальний інститут, що виник на самому ранньому етапі існування людського суспільства і граючий у всі часи надзвичайно важливу роль. Американський соціолог Н. Смелзер вважає, що соціологія релігії...

Спонукання

0 коментарів
Спонукання - це відчуття браку чимось, має певну спрямованість [60]. Воно є поведінковим проявом потреби і сконцентровано на досягненні мети. Мета в цьому сенсі - щось, що усвідомлюється як засіб...

Потреби

0 коментарів
Кожної особистості притаманна певна система потреб, мотивів, інтересів, т. Е. Те, що визначає причини поведінки особистості, допомагає пояснити прийняті рішення. З психологічної точки зору потреба індивіда - це усвідомлення відсутності...

Мотивація і мотив

0 коментарів
Мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників [56]. У процесі виробничої діяльності мотивація дозволяє працівникам...

Акцентуація

0 коментарів
Акцентуація - це яскраво виражені, що превалюють риси характеру індивіда. Залежно від того, відноситься особистість до сильного психотипу або до слабкого, акцентуація відповідно може представляти як позитивні (сильні), так і...

Соціалізація особистості

0 коментарів
Соціалізація особистості - це формування її здатності до життєдіяльності в суспільстві на основі засвоєння нею соціальних цінностей і способів соціально позитивної поведінки [55]. Якість і характер соціалізації значною мірою визначаються...