Соціологія

Мотивація і мотив

0 коментарів
Мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників [56]. У процесі виробничої діяльності мотивація дозволяє працівникам...

Акцентуація

0 коментарів
Акцентуація - це яскраво виражені, що превалюють риси характеру індивіда. Залежно від того, відноситься особистість до сильного психотипу або до слабкого, акцентуація відповідно може представляти як позитивні (сильні), так і...

Соціалізація особистості

0 коментарів
Соціалізація особистості - це формування її здатності до життєдіяльності в суспільстві на основі засвоєння нею соціальних цінностей і способів соціально позитивної поведінки [55]. Якість і характер соціалізації значною мірою визначаються...

Соціологія особистості

0 коментарів
Проблеми особистості й родини привертали увагу мислителів і вчених з моменту появи цивілізованих форм існування. Ці проблеми пов'язані з будь-яким членом суспільства і стосуються його особистих потреб і стимулів поведінки,...

Соціологія художньої культури

0 коментарів
Художня культура є серцевиною культурно-духовної сфери суспільства. Вона розділяється на два види - художнє виробництво і художнє споживання. Тому в поняття художня культура включають чотири взаємопов'язані показники, що визначають кількісні...

Соціологія освіти і науки

0 коментарів
Основи соціології освіти були закладені Е. Дюркгеймом і М. Вебером, які розглядали утворення з погляду його соціальних функцій в суспільстві. Цій темі приділяли увагу Т. Парсонс, Е. Гідденс, Г. Є....

Предмет соціології культурно-духовної сфери

0 коментарів
Предмет соціології культурно-духовної сфери складають культурні інститути, діяльність людей в області соціокультурних відносин, процес інституалізації культурно-духовних форм поведінки, а також економічні та політичні умови виникнення та розвитку культурної поведінки особистості...

Соціологія культурно-духовної сфери

0 коментарів
Соціологія культурно-духовної сфери - це системне поняття, що включає в себе ряд таких самостійних соціологічних теорій, як соціологія освіти, соціологія науки, соціологія культури, соціологія засобів масової інформації. Для соціології культурно-духовної...

Стимулювання праці

0 коментарів
Стимулювання праці - це матеріальна основа мотивації персоналу, що представляє собою комплекс заходів, що застосовуються з боку суб'єкта управління для підвищення ефективності праці працівників [53]. Коли стимули вкорінюються і в...

Основні стилі управління

0 коментарів
Управління - систематичне, цілеспрямоване вплив суб'єкта управлінської діяльності на керований об'єкт з метою його упорядкування, збереження і розвитку. Але процес управління не зводиться тільки до впливу суб'єкта на об'єкт, а...