Соціологія

Класифікація та стратифікація

0 коментарів
Сучасна класифікація стратифікації

Сучасне суспільство включає в себе певну кількість стратифікаційних систем і безліч їх перехідних форм. Зазвичай виділяють наступні:

Фізико-генетична стратифікація. Являє собою поділ суспільства на основі «природних» соціально-демографічних...

Соціальна революція

0 коментарів

Під соціальною революцією в сучасній науковій літературі розуміється різка зміна соціального ладу переважно насильницьким шляхом за участю великих мас народу; стрибкоподібне якісна зміна в розвитку соціальних явищ, процесів; спосіб переходу...

Соціальна роль в соціології

0 коментарів
Поняття соціальної ролі

У соціології поняття соціальної ролі вперше ввів Р. Лінтон. Він вважав, що роль - це обумовлене статусом людини очікуване поведінка. Будь-яка соціальна організація або група має на...

Соціологія молоді — доповідь

0 коментарів

На сучасному етапі наукового розвитку соціологія молоді є самостійною область соціологічного пізнання. Її становлення в нашій країні здійснювалося в 60-х роках минулого століття, в період «хрущовської відлиги», коли з'явилися перші...

Засоби і методи соціальної реклами

0 коментарів
Основні засоби і носії соціальної реклами

Різноманіття технічних і креативних засобів, які використовуються в соціальній рекламі, пояснюється її прагненням максимально впливати на свідомість людини і сприяти формуванню суспільних цінностей. На...

Депопуляція — причини і наслідки

0 коментарів
Поняття депопуляції

У суспільстві сьогодні існує велика кількість проблем, які ведуть до поступового зменшення ресурсів. Але одна з основних загроз для майбутнього земної кулі - це депопуляція.

Депопуляція (від латинського...

Функції соціальної реклами

0 коментарів
Особливості соціальної реклами

Соціальна реклама - це спосіб поширення соціально-громадських ідей.

Головною метою даного виду реклами є інформування людей про існування проблем в суспільстві і формування моральних цінностей.

Соціальна реклама...

Соціологія мистецтва

0 коментарів

Соціологія мистецтва є галузь соціологічної науки, в центрі уваги якої - проблеми соціального функціонування мистецтва, різні форми взаємодії мистецтва і соціуму.

В рамках області наукового пізнання виділяють два основних напрямки...

Види соціальної структури

0 коментарів
Види соціальної структури

Специфіка соціально-гуманітарних наук, до яких відноситься соціологія, полягає в меншій, в порівнянні з природознавством, технікою і математикою, точністю, визначеністю і однозначністю термінів. Виходячи з даного положення, можна...

Соціологія здоров'я

0 коментарів
Об'єкт соціології здоров'я

Коли перед дослідником стоїть завдання визначити об'єкт своєї роботи, то він розуміє під об'єктом деяку частину навколишнього світу, як об'єктивного, так і суб'єктивного, яка існує в якості...