Соціологія

Предмет соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Основні положення соціології міжнародних відносин Об'єктом вивчення теорії міжнародних відносин є багатоскладова структурована соціально-політична реальність, яка представлена ​​безліччю форм обміну діяльності та її результатами між одиницями і структурами самостійних спільнот,...

Професіоналізація

0 коментарів
Професіоналізація - процес і результат формування у молоді системи життєвих цінностей і цілей та їх реалізація в сфері суспільної праці. Етапи професіоналізації наступні: вибір майбутнього напрямку професійної діяльності, визначення рівня...

Самовизначення молоді

0 коментарів
Самовизначення молоді розглядається як специфічний компонент соціалізації, характерною ознакою якого є перехід відсоціально однозначною ролі (всі учні) до соціально диференційованим ролям під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів. Зміни статусу обумовлені...

Соціологія молоді

0 коментарів
Соціологія молоді - галузь соціології, що вивчає молодь як соціально-демографічну групу, процеси її соціалізації, адаптації, самовизначення, навчання, виховання, освіти, професіоналізації. Свій розвиток соціологія молоді одержала наприкінці 60-х рр. минулого століття....

Соціальний контроль

0 коментарів
Соціальний контроль - нормативне регулювання поведінки людей, їх взаємовідносин у суспільстві, що забезпечує саморегуляцію соціальної системи. Сутність соціального контролю - культивування соціально бажаних форм поведінки, перешкоджання поширенню девіантної поведінки, розробка...

Соціологія девіантної поведінки

0 коментарів
Соціологія девіантної поведінки - галузь соціології, що вивчає відхилення поведінки від соціальних норм, процеси десоциализации. Даний напрямок соціології виникло на початку ХХ ст. Проблемами соціології девіантної поведінки займалися Е. Дюркгейм,...

Сімейна політика

0 коментарів
Сімейна політика - це комплекс заходів, здійснюваних державою, політичними партіями, громадськими організаціями, спрямованих на формування моделі сім'ї, що відповідає потребам суспільства і особистості. В даний час практично у всіх розвинених...

Повна сім'я

0 коментарів
Для повних сімей дві найбільш складні проблеми - це погані житлові умови і брак грошей. Жінок вони турбують дещо більше, ніж чоловіків. Так, на погані житлові умови вказали 43,3% чоловіків...

Шлюб

0 коментарів
Шлюб - історично сформована форма, що має яскраво виражену соціальну, культурну та релігійну забарвлення. Переважна кількість соціологічних досліджень показує, що одним з головних мотивів вступу в шлюб є ​​особисті почуття...

Соціологія сімейних відносин

0 коментарів
Сім'я - це унікальне соціальне утворення, що виникло задовго до появи таких важливих соціальних інститутів, як держава, нації, суспільні класи. Вона являє собою складне соціальне явище, в якому переплітаються різноманітні...