Соціологія

Види соціальних норм з прикладами

0 коментарів

Всі норми можна розділити на ряд основних груп:

Звичаї - правила, що склалися історично внаслідок багаторазового повторення. Наприклад, один з весільних звичаїв в Україні такий: наречений, забираючи наречену з рідної...

Що таке соціальні норми - визначення

0 коментарів

Соціальні норми є приписи, виконання яких ми вимагаємо один від одного в соціумі.

Ці вимоги встановлюють межі, умови і цілі нашого спілкування, що значно полегшує процес взаємодії. Приходячи на роботу,...

Характеристика соціальних ролей

0 коментарів

Всі соціальні ролі характеризуються через призму чотирьох аспектів:

За масштабністю ролі відрізняються спектром міжособистісних відносин. Наприклад, у вас є чоловік / дружина. Ваші відносини мають величезний діапазон соціальних ролей: у...

Види соціальних ролей

0 коментарів

Суспільство ділиться на безліч груп, містить різноманітні типи відносин і види діяльності. У зв'язку з цим соціальні ролі діляться на:

Соціально-знеособлені ролі, мають свій певний «сценарій» або правила. Їх можна...

Соціальна роль - визначення

0 коментарів

Даний термін був запропонований двома американськими соціологами в 30-х роках 19 століття. Причому зробили вони це незалежно один від одного, і тому їх визначення відрізнялися.

Р. Лінтон на увазі під...

Чим відрізняються соціальні норми

0 коментарів

Соціальними нормами називаються загальноприйняті правила поведінки між людьми, що регулюють спілкування і життя в цілому. Саме ними визначаються межі допустимого поведінки в конкретних обставинах. Існує кілька видів соціальних норм. Всі...

Соціологія комунікацій

0 коментарів
Комунікація в житті суспільства

Комунікація на сучасному етапі розвитку становить фундаментальну основу для всієї життєдіяльності суспільства. Виявлення суті і структури комунікаційних процесів уможливлює осягнення глибинних смислів соціальної масової комунікації, наближаючись...

Комунікації, рішення і конфлікти

0 коментарів

Комунікація як процес відображає принципи і закономірності відносин між людьми, при чому відносини ці можуть характеризуватися або повною підтримкою колег, підлеглих, керівників, або наявністю між ними протиріч.

Керівник, приймаючи рішення...

Види соціальної реклами

0 коментарів
Поняття соціальної реклами

Соціальна реклама в перекладі з англійської мови означає залучення інтересу до важливих проблем або явищ.

Мета соціальної реклами полягає в зміні моделі соціальної поведінки. Це своєрідна форма...

Види прикладних соціологічних досліджень

0 коментарів
Сутність і етапи прикладного соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження являє собою процес, який складається з логічно послідовних методичних, організаційно-технічних і методологічних процедур. Всі ці процедури об'єднує єдина мета - отримання достовірних...