Соціологія

Повна сім'я

0 коментарів
Для повних сімей дві найбільш складні проблеми - це погані житлові умови і брак грошей. Жінок вони турбують дещо більше, ніж чоловіків. Так, на погані житлові умови вказали 43,3% чоловіків...

Шлюб

0 коментарів
Шлюб - історично сформована форма, що має яскраво виражену соціальну, культурну та релігійну забарвлення. Переважна кількість соціологічних досліджень показує, що одним з головних мотивів вступу в шлюб є ​​особисті почуття...

Соціологія сімейних відносин

0 коментарів
Сім'я - це унікальне соціальне утворення, що виникло задовго до появи таких важливих соціальних інститутів, як держава, нації, суспільні класи. Вона являє собою складне соціальне явище, в якому переплітаються різноманітні...

Секуляризація

0 коментарів
Під секуляризацією розуміється процес вивільнення з-під впливу релігії різних сторін і рівнів життєдіяльності суспільства й особистості, витіснення релігії з різних сфер суспільного життя світськими формами організації праці, культури, політики і...

Характер релігійності

0 коментарів
Характер релігійності інтегрує інформацію про якість релігійності, характеризує конфесійну визначеність, особливості, накладені своєрідністю історичного періоду, національною специфікою, соціальним контекстом. Характер релігійності в Росії, згідно з проведеним соціологічним дослідженням, до початку...

Ступінь релігійності

0 коментарів
Ступінь релігійності відзначає інтенсивність прояву цієї ознаки (сильна або слабка віра в надприродне, в Бога, постійне або епізодичне відвідування богослужінь і т. П.). Проведені дослідження показують, що до початку XXI...

Релігія як соціальний інститут

0 коментарів
Релігія як соціальний інститут є реально існуючою підсистемою суспільства, породженої ним самим і в свою чергу робить вплив на його життя і розвиток, на свідомість і взаємини людей на різних...

Соціологія релігії

0 коментарів
Релігія - це соціальний інститут, що виник на самому ранньому етапі існування людського суспільства і граючий у всі часи надзвичайно важливу роль. Американський соціолог Н. Смелзер вважає, що соціологія релігії...

Спонукання

0 коментарів
Спонукання - це відчуття браку чимось, має певну спрямованість [60]. Воно є поведінковим проявом потреби і сконцентровано на досягненні мети. Мета в цьому сенсі - щось, що усвідомлюється як засіб...

Потреби

0 коментарів
Кожної особистості притаманна певна система потреб, мотивів, інтересів, т. Е. Те, що визначає причини поведінки особистості, допомагає пояснити прийняті рішення. З психологічної точки зору потреба індивіда - це усвідомлення відсутності...