Соціологія

Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

0 коментарів
Владно-правова характеристика первісного суспільства

Людство на шляху свого розвитку проходило ряд епох історії, кожна з них була визначена характером і рівнем відносин в суспільстві:

економічних; соціальних; культурних; політичних; релігійних.

Найбільш...

Елітарні субкультури

0 коментарів
Поняття «субкультура»

Субкультура в сучасному науковому знанні являє собою особливу систему норм і цінностей, яка прийнятна для певної соціальної групи. Її поширення почалося в середині 20 століття, коли багато представників...

Статуси в соціометрії

0 коментарів

Соціометричний статус - це те положення, яке займає суб'єкт в системі міжособистісних відносин в конкретній малій соціальній групі. Социометричний статус може відображати те, наскільки особистість приваблива для інших людей, або...

Соціальне лідерство

0 коментарів
Соціальне лідерство: що це?

Соціальний лідер - це людина, яка є ключовою фігурою в процесі прийняття особливо важливих рішень, а також в системі соціального управління в цілому. Лідер, як правило,...

Соціалізація в суспільстві

0 коментарів
Соціалізація людини в сучасному суспільстві

Суспільство є досить складним організмом, в якому всі елементи дуже тісно пов'язані один з одним. Від кожного елемента безпосередньо залежить ефективність життєдіяльності як всього суспільства...

Індустріальна соціологія

0 коментарів
Витоки індустріальної соціології

Як ми знаємо, емпірична соціологія, яка розвивалася на рубежі 19-20 століть в Сполучених Штатах, не стояла на місці, тому поступово стверджувала себе і свої теоретичні розробки в...

Інформаційні технології соціальної сфери

0 коментарів

Інформаційні технології останнім часом стали застосовуватися все частіше, нині вони зачіпають практично кожну сферу життя людини. Не залишилася осторонь і соціальна сфера. Застосування інформаційних технологій в цьому середовищі дозволяє вирішити...

Стандартизація культури

0 коментарів

Всі сфери життєдіяльності людини проходять стандартизацію. В Україні також встановлюються стандарти в галузі культури і спорту. Державні мінімальні стандарти в галузі культури діють на території всієї країни. Вони містять єдині...

Прикладна соціологія: функції, завдання, методи

0 коментарів

Що таке соціологія? Це один із способів вивчення людей. Соціологи проводять свою роботу, щоб дізнатися, чому в суспільстві утворюються ті чи інші групи, чому людина поступає так, а не інакше,...

Чи можна підвищити свій соціальний статус

0 коментарів

Не тільки можна, а й треба. Принаймні, до цього прагне більшість учасників громадських відносин. Наприклад, в школі ви можете поліпшити свої оцінки і отримати статус відмінника або зайнятися спортом і...