Соціологія

Американська школа соціологіних досліджень

0 коментарів
На думку західних досліджень, теорія міжнародних відносин є наслідком поглядів на соціальне знання, що розвивається під впливом особливостей ідеології США. Прихильники американської школи схильні до віри в науковість отриманих даних,...

Постмодерна школа дослідження міжнародних відносин

0 коментарів
У соціології міжнародних відносин більшість дослідників школи постмодернізму за основу свого вчення беруть праці французьких філософів і вчених. Постмодерністи науки про міжнародні відносини вважають, що раціоналізм віджив своє, оскільки положення...

Транснаціоналізм як наслідок глобалізації

0 коментарів
У повоєнний час сучасна наука про міжнародні відносини в політичному аспекті поповнилася новим напрямком - транснационализмом. Цей підхід став наслідком спору між критиками державно-центричного підходу і його прихильниками. Основою нової...

Відгалуження неомарксизма

0 коментарів
Ще однією поширеною теорією прихильників марксизму можна вважати теорію залежності. Відповідно до неї, увага акцентується не так на циклах історичного розвитку світу, а на його сучасному стані. Прихильники даної теорії...

Альтернативні школи і течії науки про міжнародні відносини

0 коментарів
Традиційні школи досліджень міжнародних відносин мають як сильні, так і слабкі сторони і відображають певні аспекти політичних і дипломатичних реалій, які відображаються в міжнародних відносинах. Суперництво між різними традиційними парадигмами...

Школи і напрямки досліджень міжнародних відносин

0 коментарів
За час свого існування більшість наук встигло обрости різними традиціями, пов'язаними з накопиченням інформації та дослідженнями того чи іншого явища, визначеного як об'єкт дослідження. Соціологія міжнародних відносин, як і кожна...

Прийняття рішень відповідно до методів соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Перед тим, як прийняти те чи інше рішення, необхідно провести детальний аналіз даного процесу. Аналізування рішення представлені динамічним виміром даних, зібраних в результаті досліджень поточного стану ситуації в міжнародній політиці....

Додаткові методи соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Прогностичні аналітичні методи в соціології міжнародних відносин У сучасній практиці соціології міжнародних відносин можна виділити прості і більш складні методи прогнозування. рогностичним методом на сьогоднішній день користуються лише фахівці старої...

Проблема методів у соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Актуальні методики соціології міжнародних відносин У соціології міжнародних відносин, як і в будь-який інший науці, однією з найбільш важливих і поширених проблем є проблема вибору методів. Вона полягає у виборі...

Сучасний стан соціології міжнародних відносин

0 коментарів
На сьогоднішній день світова політика є однією з найбільш інтенсивно розвиваються галузей міжнародних відносин. Вона охоплює весь спектр проблематики міжнародних відносин. Однією з основних проблем світової політики є питання, пов'язані...