Соціологія

Проблема методів у соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Актуальні методики соціології міжнародних відносин У соціології міжнародних відносин, як і в будь-який інший науці, однією з найбільш важливих і поширених проблем є проблема вибору методів. Вона полягає у виборі...

Сучасний стан соціології міжнародних відносин

0 коментарів
На сьогоднішній день світова політика є однією з найбільш інтенсивно розвиваються галузей міжнародних відносин. Вона охоплює весь спектр проблематики міжнародних відносин. Однією з основних проблем світової політики є питання, пов'язані...

Зародження соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Виникнення дослідницького напрямку Соціологія міжнародних відносин як дослідницький напрямок виникло на стику сучасної соціології та міжнародної політичної науки в 1966 році. Інституціоналізація напрямки сталася на VI Всесвітньому соціологічному конгресі в...

Предмет соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Основні положення соціології міжнародних відносин Об'єктом вивчення теорії міжнародних відносин є багатоскладова структурована соціально-політична реальність, яка представлена ​​безліччю форм обміну діяльності та її результатами між одиницями і структурами самостійних спільнот,...

Професіоналізація

0 коментарів
Професіоналізація - процес і результат формування у молоді системи життєвих цінностей і цілей та їх реалізація в сфері суспільної праці. Етапи професіоналізації наступні: вибір майбутнього напрямку професійної діяльності, визначення рівня...

Самовизначення молоді

0 коментарів
Самовизначення молоді розглядається як специфічний компонент соціалізації, характерною ознакою якого є перехід відсоціально однозначною ролі (всі учні) до соціально диференційованим ролям під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів. Зміни статусу обумовлені...

Соціологія молоді

0 коментарів
Соціологія молоді - галузь соціології, що вивчає молодь як соціально-демографічну групу, процеси її соціалізації, адаптації, самовизначення, навчання, виховання, освіти, професіоналізації. Свій розвиток соціологія молоді одержала наприкінці 60-х рр. минулого століття....

Соціальний контроль

0 коментарів
Соціальний контроль - нормативне регулювання поведінки людей, їх взаємовідносин у суспільстві, що забезпечує саморегуляцію соціальної системи. Сутність соціального контролю - культивування соціально бажаних форм поведінки, перешкоджання поширенню девіантної поведінки, розробка...

Соціологія девіантної поведінки

0 коментарів
Соціологія девіантної поведінки - галузь соціології, що вивчає відхилення поведінки від соціальних норм, процеси десоциализации. Даний напрямок соціології виникло на початку ХХ ст. Проблемами соціології девіантної поведінки займалися Е. Дюркгейм,...

Сімейна політика

0 коментарів
Сімейна політика - це комплекс заходів, здійснюваних державою, політичними партіями, громадськими організаціями, спрямованих на формування моделі сім'ї, що відповідає потребам суспільства і особистості. В даний час практично у всіх розвинених...