Соціологія

Соціальні очікування

0 коментарів
Соціальні очікування - вихідний термін системи соціологічних категорій. Теоретичний аналіз в будь-якій науці стає можливим завдяки понятійному апарату, т. Е. Куммулятівная (накопиченої, яка транслюється і розвивається) системі наукових категорій. В...

Концептуальна модель очікувань

0 коментарів
Рольова теорія, завдяки якій в соціологію ввійшло поняття очікувань, розроблялося головним чином як логіко-дедуктивна (ідеально-типова) модель без певної орієнтації на емпіричний рівень і без пошуку прикладного застосування. Перші її розробники...

Субстантивне очікування в ролях

0 коментарів
Теорія соціальної ролі («рольова теорія») займає в соціології особливе місце як одна з найбільш розвинених і широко використовуються для аналізу соціальних систем різного рівня, проблематики особистості, процесів взаємодії індивідів (колективів)...

Психологічна інтерпретація очікувань

0 коментарів
У психологічну науку термін «очікування» увійшов порівняно недавно. Х. Хекхаузен зазначав, що пріоритет його введення належить двом відомим психологам - Е. Толмену і К. Левіну. «Толмен, як і Левін, розробив...

Соціальні очікування як вихідна соціологічна категорія

0 коментарів
Постановка проблеми. «Я будую свої плани зі снів моїх сплячих солдатів», - говорив Наполеон. Цей афоризм має глибокий сенс і з ним погодилися б не тільки великі полководці, а й...

Анонімність опитувань респондентів

0 коментарів
З різних причин опитувані, як правило, не зацікавлені у відкритості свого прізвища і повідомляються даних. Подібна обережність зростає в дослідженнях оціночного характеру, коли висловлювані судження відносяться до конкретних органів влади,...

Концепція побудови республіканської репрезентативної вибірки

0 коментарів
Засоби масової інформації регулярно сповіщають про результати опитувань громадської думки, проведених різними соціологічними установами з актуальних проблем сучасного життя. Оцінюючи ці дані, не можна не звернути уваги на значні розбіжності...

Метод преференції при роботі з альтернативними питаннями анкети

0 коментарів
У 1993 р ми провели дослідження з використанням даного методу з проблеми приватизації. Респондентам пропонувалося перевагу на кожну з сформульованих альтернатив. Зауважимо, що при використанні методу преференції необхідно дотримуватися певні...

Особливості консенсуального голосування

0 коментарів
Процедура голосування відома з давніх часів. Засновник афінської демократії Солон додав голосуванню легітимний характер, передбачивши у своїх законах рівне право голосу для всіх громадян, виборність посадових осіб, пряма участь населення...

Альтернативні питання в соціології

0 коментарів
Альтернативні (багатоваріантні) питання є важливою і практично неминучою складовою соціологічного інструментарію. Їх необхідність можна пояснити, по-перше, багатозначністю і своєрідним поєднанням індивідуальних диспозицій - мотивів, установок, очікувань та ін. Так, реальні...