Соціологія

Технологічність теоретичного знання соціології

0 коментарів
Під технологічністю теоретичного знання можна розуміти його практичний потенціал, що дозволяє перетворювати матеріал, даний природою і змінювати форми мислення, повсякденні практики спілкування людей і їх поведінку, характер суспільних відносин і...

Кому не потрібна соціологія?

0 коментарів
Доказ від протилежного являє собою деякий уявний експеримент, при якому в досліджувану модель штучно вводиться параметр віртуальної абберации. Наприклад, стверджується, що паралельні прямі перетнуться, або швидкість звуку буде менше /...

Соціологічна загадка Андропова

0 коментарів
Ю. В. Андропов, як пишуть біографи і мемуаристи, залишив чимало загадок. Думається, це пов'язано з тим, що багато його починання - ідеї і практичні справи, не вкладаються у звичні стандарти,...

Соціологія як форма стабілізації суспільної свідомості

0 коментарів
Соціологію прийнято відносити до числа публічних наук. Дійсно, деякі її результати привертають загальну увагу: рейтинги політичних лідерів і партій, електоральні переваги, дані про умонастрої і очікуваннях різних категорій населення, оцінки...

Потреба в соціологічній освіті

0 коментарів
Перші соціологічні освітні установи (кафедри, факультети, інститути) з'явилися через більш як півстоліття після зародження соціології, на рубежі ХІХ - ХХ ст., Практично одночасно в багатьох країнах - Франції, США, Японії,...

Соціологія - наука про життєздатність соціумів

0 коментарів
Контовське визначення соціології як науки про суспільство являє собою етимологічну розшифровку терміна. Воно вказує на приналежність соціології до класу суспільних наук, проте в силу багатозначності поняття «суспільство» (суспільство як частина...

Піонери соціології

0 коментарів
Кожна наука народжується двічі: перший раз у формі ідеї, другий - в процесі інституціалізації. Ідея або проект нової науки містить обґрунтування суспільної потреби у відповідному знанні, його функціональної спрямованості, методологічних...

Суспільна місія соціологічної науки

0 коментарів
Опублікований в «колонці Головного редактора» (Соціологія. 2005. № 3) Протокол № 92 від 9 листопада 1965 засідання Президії ЦК КПБ повернув нас до часу реабілітації та відродження вітчизняної соціології. Цей...