Соціологія

Основні концепції соціології сім'ї 19 - початку 20 століття

0 коментарів
Великий внесок у розвиток поглядів на сімейно-шлюбні відносини внесли вчені-соціологи, філософи, демографи різних країн: Льюїс Морган, Фрідріх Енгельс, Максим Ковалевський, Фредерік Ле Пле, Броніслав Маліновський, Питирим Сорокін. Найбільший внесок у...

Основні теорії походження родини

0 коментарів
Очевидно, що виникнення і становлення всіх форм сімейно-шлюбних відносин обумовлено як біологічними, так і соціокультурними причинами і визначено всім ходом руху історії. Це знайшло відображення в існуючих в соціологічній науці...

Еволюція шлюбно-сімейних відносин

0 коментарів
Проблеми шлюбно-сімейних відносин приваблювали людей з давнини як предмет обговорення, вивчення, дослідження, тому що в основі цих відносин - один з найважливіших і найсильніших інстинктів людини - продовження людського роду,...

Інноваційні установки населення: передпроектний аналіз

0 коментарів
Реалізація інноваційного курсу країни потребує вирішення двох блоків завдань: по-перше, створення організаційних умов інвестування, техніко-технологічної модернізації, оновлення асортименту товарів і послуг, реформування галузей соціальної сфери та інфраструктури та ін .;...

Соціальний капітал колективу

0 коментарів
Термін «колектив» («колективізм») опинився в епіцентрі ідейної боротьби ще з часів виходу на арену суспільної думки перших утопістів, а з середини ХХ ст. він став одним із символів «холодної війни»....

Соціальний капітал мереж

0 коментарів
Існує величезна кількість книг і публікацій про мережах: їх походження, видах, математичному апараті, методології, специфіку застосування в різних видах діяльності - бізнесі, організаційно-управлінській практиці і т. Д. Разом з тим...

Соціальний капітал діади

0 коментарів
Діада («двійка») являє собою вихідну аналітичну соціальну систему. Т. Парсонс писав: «Систему можна розглядати як дві або більше взаємодіючі одиниці, які одночасно є один для одного акторами (т. Е. Самостійно...

Феноменологія соціального капіталу

0 коментарів
Термін «соціальний капітал» являє собою словосполучення, в якому центром (глоса) є «капітал», а доповненням, уточнюючим його вид, слово «соціальний». Словосочетательная форма терміна орієнтує на облік наявних у науці визначень поняття...

Соціальний капітал - пакетне поняття

0 коментарів
Про пакетних поняттях в науковій літературі згадують досить часто, хоча суворої логічної їх розробки стосовно до соціальної науці поки немає. Одним з перших використовував дане формулювання А. І. Ракитов для...

Соціальний капітал як джерело інноваційного розвитку

0 коментарів
З кінця минулого століття різко виріс теоретичний і практичний інтерес до феномену соціального капіталу. Перш за все це проявилося у високорозвинених країнах, особливо в США, про що, наприклад, свідчить і...