Соціологія

Соціально-класова структура

0 коментарів
Сутність соціально-класової структури

Соціально-класова структура суспільства виступає в якості одного з об'єктів соціологічної науки. Автори розуміють під соціально-класової структурою ряд економічних ознак, а також їх відображення в різних сферах суспільного...

Концепції соціалізації

0 коментарів
Поняття «соціалізація особистості»

Соціалізація особистості виступає в якості об'єкта багатьох соціологічних, психологічних і педагогічних досліджень. Сьогодні цей термін визначають як процесу, спрямованого на формування особистості в певних соціальних і економічних,...

Стадії групової динаміки

0 коментарів
Характеристики групової динаміки і її стадії

Групова динаміка в соціальній психології - це процес становлення і подальшого розвитку групи в часі. Він викликаний взаємодією членів групи між собою, а також...

Взаємодія субкультур

0 коментарів
Взаємодія субкультур як міжкультурна комунікація

У світі сьогодні існують найрізноманітніші види субкультур. Кожна з них має свої особливими, унікальними рисами, а також прагне до того, щоб роздобути довіру з боку...

Приклади контркультури

0 коментарів

Контркультура - це особливе поняття, яке дослідники не рекомендують визначати, як тотожне ще одного відомого терміну - «субкультура».

Це пов'язано з тим, що контркультура може включати в себе абсолютно різні...

Види конформізму

0 коментарів
Характеристика видів конформного поведінки

Конформізм - це досить складне соціально-психологічне явище, яке досліджується з точки зору його багатогранності і натхнення. На сьогоднішній день дослідники виділили кілька видів конформного поведінки, які...

Рівні корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Загальна характеристика корпоративної соціальної відповідальності

В даний час в науковій літературі не склалося єдиного підходу до визначення і трактування терміна «корпоративна соціальна відповідальність» (скорочено - КСВ). Одні вчені розглядають її...

Інтерсекціональний фемінізм

0 коментарів

Боротьба за рівноправність усіх без винятку груп соціуму стала невід'ємною часткою людської історії сучасного періоду. Найбільш масовим рухом проти дискримінації традиційного типу є фемінізм. У процесії власного розвитку боротьба за...

Напрямки корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Поняття і сутність корпоративної соціальної відповідальності

У сучасному світі бізнес більш не є незалежною субстантів. Навпаки, його діяльність має суттєвий вплив на всіх учасників корпоративних відносин, а також суспільство в...

Соціологія їжі

0 коментарів
Підходи до дослідження харчування як частини соціальної системи

Традиційно їжа і харчування відносяться до найбільш повсякденною, повсякденної сфері, і досить складно уявити їх в якості об'єктів наукового дослідження. Але все...