Соціологія

Взаємодія субкультур

0 коментарів
Взаємодія субкультур як міжкультурна комунікація

У світі сьогодні існують найрізноманітніші види субкультур. Кожна з них має свої особливими, унікальними рисами, а також прагне до того, щоб роздобути довіру з боку...

Приклади контркультури

0 коментарів

Контркультура - це особливе поняття, яке дослідники не рекомендують визначати, як тотожне ще одного відомого терміну - «субкультура».

Це пов'язано з тим, що контркультура може включати в себе абсолютно різні...

Види конформізму

0 коментарів
Характеристика видів конформного поведінки

Конформізм - це досить складне соціально-психологічне явище, яке досліджується з точки зору його багатогранності і натхнення. На сьогоднішній день дослідники виділили кілька видів конформного поведінки, які...

Рівні корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Загальна характеристика корпоративної соціальної відповідальності

В даний час в науковій літературі не склалося єдиного підходу до визначення і трактування терміна «корпоративна соціальна відповідальність» (скорочено - КСВ). Одні вчені розглядають її...

Інтерсекціональний фемінізм

0 коментарів

Боротьба за рівноправність усіх без винятку груп соціуму стала невід'ємною часткою людської історії сучасного періоду. Найбільш масовим рухом проти дискримінації традиційного типу є фемінізм. У процесії власного розвитку боротьба за...

Напрямки корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Поняття і сутність корпоративної соціальної відповідальності

У сучасному світі бізнес більш не є незалежною субстантів. Навпаки, його діяльність має суттєвий вплив на всіх учасників корпоративних відносин, а також суспільство в...

Соціологія їжі

0 коментарів
Підходи до дослідження харчування як частини соціальної системи

Традиційно їжа і харчування відносяться до найбільш повсякденною, повсякденної сфері, і досить складно уявити їх в якості об'єктів наукового дослідження. Але все...

Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

0 коментарів
Владно-правова характеристика первісного суспільства

Людство на шляху свого розвитку проходило ряд епох історії, кожна з них була визначена характером і рівнем відносин в суспільстві:

економічних; соціальних; культурних; політичних; релігійних.

Найбільш...

Елітарні субкультури

0 коментарів
Поняття «субкультура»

Субкультура в сучасному науковому знанні являє собою особливу систему норм і цінностей, яка прийнятна для певної соціальної групи. Її поширення почалося в середині 20 століття, коли багато представників...

Статуси в соціометрії

0 коментарів

Соціометричний статус - це те положення, яке займає суб'єкт в системі міжособистісних відносин в конкретній малій соціальній групі. Социометричний статус може відображати те, наскільки особистість приваблива для інших людей, або...