Соціологія

Французька школа соціологічних досліджень

0 коментарів
Існує думка, що французька школа ТМО створювалася на противагу претензіям США на право виробництва узагальнених знань про міжнародні відносини. На відміну від англійської школи, яка намагається виробити альтернативу крайнощів, в...

Англійська школа соціологічних досліджень

0 коментарів
Теоретичні пошуки і формулювання англійців спрямовані на подолання крайнощів і дихотомій. Практично всі дослідники англійської школи ТМО практикують класичний підхід і мотивують це тим, що він укорінився практично у всіх...

Американська школа соціологіних досліджень

0 коментарів
На думку західних досліджень, теорія міжнародних відносин є наслідком поглядів на соціальне знання, що розвивається під впливом особливостей ідеології США. Прихильники американської школи схильні до віри в науковість отриманих даних,...

Постмодерна школа дослідження міжнародних відносин

0 коментарів
У соціології міжнародних відносин більшість дослідників школи постмодернізму за основу свого вчення беруть праці французьких філософів і вчених. Постмодерністи науки про міжнародні відносини вважають, що раціоналізм віджив своє, оскільки положення...

Транснаціоналізм як наслідок глобалізації

0 коментарів
У повоєнний час сучасна наука про міжнародні відносини в політичному аспекті поповнилася новим напрямком - транснационализмом. Цей підхід став наслідком спору між критиками державно-центричного підходу і його прихильниками. Основою нової...

Відгалуження неомарксизма

0 коментарів
Ще однією поширеною теорією прихильників марксизму можна вважати теорію залежності. Відповідно до неї, увага акцентується не так на циклах історичного розвитку світу, а на його сучасному стані. Прихильники даної теорії...

Альтернативні школи і течії науки про міжнародні відносини

0 коментарів
Традиційні школи досліджень міжнародних відносин мають як сильні, так і слабкі сторони і відображають певні аспекти політичних і дипломатичних реалій, які відображаються в міжнародних відносинах. Суперництво між різними традиційними парадигмами...

Школи і напрямки досліджень міжнародних відносин

0 коментарів
За час свого існування більшість наук встигло обрости різними традиціями, пов'язаними з накопиченням інформації та дослідженнями того чи іншого явища, визначеного як об'єкт дослідження. Соціологія міжнародних відносин, як і кожна...

Прийняття рішень відповідно до методів соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Перед тим, як прийняти те чи інше рішення, необхідно провести детальний аналіз даного процесу. Аналізування рішення представлені динамічним виміром даних, зібраних в результаті досліджень поточного стану ситуації в міжнародній політиці....

Додаткові методи соціології міжнародних відносин

0 коментарів
Прогностичні аналітичні методи в соціології міжнародних відносин У сучасній практиці соціології міжнародних відносин можна виділити прості і більш складні методи прогнозування. рогностичним методом на сьогоднішній день користуються лише фахівці старої...