Соціологія

Підходи у вивченні міжнародних конфліктів

0 коментарів
У рішенні міжнародних конфліктів є 3 основних шляху - «дослідження конфлікту», «дослідження миру» і «стратегічні дослідження». Спільне в них - це готовність усвідомити соціальний феномен міждержавних конфліктів в працездатності єдиної...

Метод примирення щодо рішення міжнародний конфліктів

0 коментарів
Метод примирення - популярний спосіб вирішення міждержавних конфліктів у післявоєнному світі. Його суть полягає в тому, що дискусія між протиборчими суб'єктами перекладається на тристоронню основу і розглядається змішаної комісією, в...

Типологія конфліктів

0 коментарів
Класифікація конфліктів різноманітна і залежить від безлічі факторів. Залежно від суб'єкта конфлікту розрізняють міжособистісні, міжгрупові і міжнародні. По спрямованості конфлікту можна назвати зовнішні і внутрішні конфлікти. Із зовнішніх конфліктів найбільш...

Поняття міжнародних конфліктів

0 коментарів
Конфлікти і співробітництво - важливі категорії теорії міжнародних відносин, що відносяться, відповідно до логіки Гегеля і Маркса, до понять взаємодоповнюючих діалектичних протилежностей. У зовнішньополітичній діяльності конфлікти можуть бути частиною форми...

Соціальне середовище

0 коментарів
На сьогоднішній день поняття «Цивілізації» позначає всі найбільш значущі події і явища, що мали місце у світовій історії, а також цінності властиві сукупності людського суспільства. Термін «цивілізація» можна розтлумачити у...

Структура системи міжнародних відносин

0 коментарів
Структурою системи міжнародних відносин прийнято вважати особливий спосіб зв'язок між державами й міжнародними акторами, що виникає в процесі її функціонування, а також розвитку способів взаємозв'язку між учасниками міжнародних відносин. У...

Підходи до вивчення міжнародних відносин

0 коментарів
Щоб позначити взаємні відносини між країнами в історичному аспекті, дослідники, що використовують традиційно-історичний підхід користуються терміном «Міжнародна система». Засновник даного підходу в МВ позначає історичний досвід країн в якості основного...

Загальні особливості МВ і міжнародних систем

0 коментарів
Оскільки міжнародні відносини відносяться до категорії соціальних, системи також вважаються соціальними. Це має наувазі під собою те, що системи необхідно розглядати в якості складних і адаптуються. Крім цього, соціальні та...

Системний підхід до досліджень міжнародних відносин

0 коментарів
Оскільки наука про міжнародних відносин потребує системного підходу, не дивно, що саме він користується популярністю у більшості дослідників. Даний підхід передбачає розгляд складних об'єктів в якості цілісного кількості елементів, а...

Французька школа соціологічних досліджень

0 коментарів
Існує думка, що французька школа ТМО створювалася на противагу претензіям США на право виробництва узагальнених знань про міжнародні відносини. На відміну від англійської школи, яка намагається виробити альтернативу крайнощів, в...