Соціологія

Релігія як соціальний інститут

0 коментарів
Релігія як соціальний інститут є реально існуючою підсистемою суспільства, породженої ним самим і в свою чергу робить вплив на його життя і розвиток, на свідомість і взаємини людей на різних...

Соціологія релігії

0 коментарів
Релігія - це соціальний інститут, що виник на самому ранньому етапі існування людського суспільства і граючий у всі часи надзвичайно важливу роль. Американський соціолог Н. Смелзер вважає, що соціологія релігії...

Спонукання

0 коментарів
Спонукання - це відчуття браку чимось, має певну спрямованість [60]. Воно є поведінковим проявом потреби і сконцентровано на досягненні мети. Мета в цьому сенсі - щось, що усвідомлюється як засіб...

Потреби

0 коментарів
Кожної особистості притаманна певна система потреб, мотивів, інтересів, т. Е. Те, що визначає причини поведінки особистості, допомагає пояснити прийняті рішення. З психологічної точки зору потреба індивіда - це усвідомлення відсутності...

Мотивація і мотив

0 коментарів
Мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників [56]. У процесі виробничої діяльності мотивація дозволяє працівникам...

Акцентуація

0 коментарів
Акцентуація - це яскраво виражені, що превалюють риси характеру індивіда. Залежно від того, відноситься особистість до сильного психотипу або до слабкого, акцентуація відповідно може представляти як позитивні (сильні), так і...

Соціалізація особистості

0 коментарів
Соціалізація особистості - це формування її здатності до життєдіяльності в суспільстві на основі засвоєння нею соціальних цінностей і способів соціально позитивної поведінки [55]. Якість і характер соціалізації значною мірою визначаються...

Соціологія особистості

0 коментарів
Проблеми особистості й родини привертали увагу мислителів і вчених з моменту появи цивілізованих форм існування. Ці проблеми пов'язані з будь-яким членом суспільства і стосуються його особистих потреб і стимулів поведінки,...

Соціологія художньої культури

0 коментарів
Художня культура є серцевиною культурно-духовної сфери суспільства. Вона розділяється на два види - художнє виробництво і художнє споживання. Тому в поняття художня культура включають чотири взаємопов'язані показники, що визначають кількісні...

Соціологія освіти і науки

0 коментарів
Основи соціології освіти були закладені Е. Дюркгеймом і М. Вебером, які розглядали утворення з погляду його соціальних функцій в суспільстві. Цій темі приділяли увагу Т. Парсонс, Е. Гідденс, Г. Є....