Соціологія

Соціологія безробіття

0 коментарів
Поняття «безробіття» та його види

Найчастіше ми звикли до того, щоб сприймати безробіття в якості виключно економічного прояви. Але в останні роки вона перейшла також і в соціальну область, ставши...

Європейська модель соціальної політики

0 коментарів
Специфіка європейської моделі соціальної політики держави

Європейська модель соціальної політики є майже що унікальною. В першу чергу, її слід відрізняти від американської моделі в тому плані, що держава відіграє більш...

Розробка стандартів державних послуг

0 коментарів

На сучасному етапі розвитку країни назріла необхідність реформування органів влади на всіх рівнях, з метою підвищення ефективності її роботи з надання послуг населенню. Введення інституту державних послуг є основним способом...

Зовнішня і внутрішня соціальна політика

0 коментарів
Характеристики зовнішньої соціальної політики

Соціальна політика виступає в якості одного з напрямків державної діяльності, чия мета - знаходження оптимальних рішень актуальних соціальних проблем, а також задоволення соціальних потреб, які сьогодні...

Роль думок у соціальній політиці

0 коментарів
Громадська думка в соціальній політиці

В ідеальній державі влади обов'язково повинні прислухатися до думки населення в побудові певної політичної і соціальної моделі країни. Але на практиці досить рідко все відбувається...

Патріархальне рабство

0 коментарів
Характеристики патріархального рабства

Поява патріархальної форми рабства обумовлено тим, що люди в давні часи проживали в досить складних і жорстоких умовах. Якщо спочатку, під час боїв і воєн ворогів було...

Побутове рабство

0 коментарів
Характеристики домашнього рабства

Побутове рабство (воно ж домашнє рабство) - це явище, про яке прийнято говорити в тому випадку, коли різного роду приниження домочадців носять не випадковий, а систематичний (періодичний)...

Соціально-класова структура

0 коментарів
Сутність соціально-класової структури

Соціально-класова структура суспільства виступає в якості одного з об'єктів соціологічної науки. Автори розуміють під соціально-класової структурою ряд економічних ознак, а також їх відображення в різних сферах суспільного...

Концепції соціалізації

0 коментарів
Поняття «соціалізація особистості»

Соціалізація особистості виступає в якості об'єкта багатьох соціологічних, психологічних і педагогічних досліджень. Сьогодні цей термін визначають як процесу, спрямованого на формування особистості в певних соціальних і економічних,...

Стадії групової динаміки

0 коментарів
Характеристики групової динаміки і її стадії

Групова динаміка в соціальній психології - це процес становлення і подальшого розвитку групи в часі. Він викликаний взаємодією членів групи між собою, а також...