Соціологія

Проблема війни в управлінні міжнародними конфліктами

0 коментарів
Важливою проблемою стратегічних досліджень була і залишається війна, а також її складові. Ще з давніх часів для держави війна була джерелом доходу і влади. Сьогодні нічого не змінилося, країни інсценують...

Підходи у вивченні міжнародних конфліктів

0 коментарів
У рішенні міжнародних конфліктів є 3 основних шляху - «дослідження конфлікту», «дослідження миру» і «стратегічні дослідження». Спільне в них - це готовність усвідомити соціальний феномен міждержавних конфліктів в працездатності єдиної...

Метод примирення щодо рішення міжнародний конфліктів

0 коментарів
Метод примирення - популярний спосіб вирішення міждержавних конфліктів у післявоєнному світі. Його суть полягає в тому, що дискусія між протиборчими суб'єктами перекладається на тристоронню основу і розглядається змішаної комісією, в...

Типологія конфліктів

0 коментарів
Класифікація конфліктів різноманітна і залежить від безлічі факторів. Залежно від суб'єкта конфлікту розрізняють міжособистісні, міжгрупові і міжнародні. По спрямованості конфлікту можна назвати зовнішні і внутрішні конфлікти. Із зовнішніх конфліктів найбільш...

Поняття міжнародних конфліктів

0 коментарів
Конфлікти і співробітництво - важливі категорії теорії міжнародних відносин, що відносяться, відповідно до логіки Гегеля і Маркса, до понять взаємодоповнюючих діалектичних протилежностей. У зовнішньополітичній діяльності конфлікти можуть бути частиною форми...

Соціальне середовище

0 коментарів
На сьогоднішній день поняття «Цивілізації» позначає всі найбільш значущі події і явища, що мали місце у світовій історії, а також цінності властиві сукупності людського суспільства. Термін «цивілізація» можна розтлумачити у...

Структура системи міжнародних відносин

0 коментарів
Структурою системи міжнародних відносин прийнято вважати особливий спосіб зв'язок між державами й міжнародними акторами, що виникає в процесі її функціонування, а також розвитку способів взаємозв'язку між учасниками міжнародних відносин. У...

Підходи до вивчення міжнародних відносин

0 коментарів
Щоб позначити взаємні відносини між країнами в історичному аспекті, дослідники, що використовують традиційно-історичний підхід користуються терміном «Міжнародна система». Засновник даного підходу в МВ позначає історичний досвід країн в якості основного...

Загальні особливості МВ і міжнародних систем

0 коментарів
Оскільки міжнародні відносини відносяться до категорії соціальних, системи також вважаються соціальними. Це має наувазі під собою те, що системи необхідно розглядати в якості складних і адаптуються. Крім цього, соціальні та...

Системний підхід до досліджень міжнародних відносин

0 коментарів
Оскільки наука про міжнародних відносин потребує системного підходу, не дивно, що саме він користується популярністю у більшості дослідників. Даний підхід передбачає розгляд складних об'єктів в якості цілісного кількості елементів, а...