Фізичні властивості води

Під властивостями води розуміють сукупність:

  • біохімічних;
  • органолептичних;
  • фізико-хімічних;
  • фізичних;
  • хімічних та інших властивостей води.

Багато аномальних властивостей води, викликано особливостями будови її молекул. Вони мають кутову будову, ядра якої утворюють рівнобедрений трикутник. У підставі цього трикутника знаходяться два протони, а вершиною є ядро атома кисню.

Вода (Н2О) – це оксид водню, вона є найбільш важливою і поширеною речовиною, в природі не існує чистої води, в ній обов’язково містяться які-небудь домішки, чиста вода не має смаку і запаху, прозора.

При переході води з твердого стану в рідкий її щільність не зменшується, а зростає, також щільність води збільшується при її нагріванні від 0 до +4°С, максимальну щільність вода має при +4°С, і лише при подальшому її нагріванні цей показник буде зменшуватись.

При +4°С градусах густина води перевищує густину льоду, завдяки чому охолоджена зверху вода опускається на дно. Так відбувається до тих пір, поки її спільна температура не досягне +4°С. Це є основним наслідком того, чому лід залишається на поверхні водойм, а життя водної флори і фауни під цим слоєм стає можливим.

Дані властивості води пов’язані з існуючими в ній водневими зв’язками, що зв’язують між собою молекули, як в рідкому, так і в твердому стані.

Ще однією властивістю води є те, що вона володіє високою теплоємністю (4,1868 кДж/кг), це пояснює, чому в нічний час і при переході від літа до зими вода остигає повільно, а вдень або під час переходу від зими до літа також повільно нагрівається. Завдяки цій властивості вода є регулятором температури на Землі.

Вода володіє великою питомою теплоємністю і є хорошим теплоносієм.

Серед всіх рідин вода має високий поверхневий натяг, виняток становить тільки ртуть. Дистильована вода не проводить електричний струм, так як вона слабкий електроліт і дисоціює в малій мірі. Однак вода здатна стати хорошим провідником за умови розчинення в ній навіть малої кількості іонних речовин.

По масі до складу води входить 88,81% кисню і 11,19% водню, вода кипить при температурі +100°С, а замерзає при 0°С, вона поганий провідник для електрики і тепла, але хороший розчинник.

Вода є розчинником необхідним для протікання біохімічних реакцій, вона добре розчиняє іонні і багатоковалентні сполуки. Своїми здібностями до розчинення багатьох речовин вода зобов’язана полярності своїх молекул (при розчиненні іонних речовин молекули води орієнтуються навколо іонів).

Важкою водою (D2О) називається та вода, в склад якої входить ізотоп водню дейтерій, хімічні реакції з такою водою протікають повільніше, ніж зі звичайною.

ПОДІЛИТИСЯ: