Поняття релігії

Релігія – одне з складних понять, що має безліч інтерпретацій. Походження терміна «релігія» пов’язане з латинським словом «religio», існував ще в давньоримській культурі і мали значення «благочестя», «побожність», «предмет культу, шанування», «богослужіння». Етимологічно слово «religio» пояснюється як похідне від латинського дієслова «religare», що означає «зв’язувати», «збирати».

Основні інтерпретації релігії

  • 1) Ціннісна – релігія розглядається як вищі абсолютні цінності, щось нескінченно перевершує людини, те, що людина ставить над собою і вище себе.
  • 2) Антропологічна – релігія розглядається як спосіб реалізації вищих людських якостей і здібностей. Так, в розумінні Л. Фейєрбаха релігійні уявлення про Бога виникають як проекція (перенесення) властивостей і здібностей людини та створення уявлень про особливої реальності.
  • 3) Соціофункціональна – релігія розглядається як інструмент соціокультурної консолідації та управління людьми на основі єдності вірувань, визнання сакральних цінностей, втягнення в культову практику та відповідні організаційні структури.
  • 4) Психологічна сутність релігії полягає в переживанні особливого досвіду, що дозволяє вийти за межі повсякденності.
  • 5) Богословська – релігія трактується як спосіб зв’язку, сходження людини до Бога.

Релігія забезпечує єдність людини з навколишнім світом, сприяє досягненню гармонії з різноманітними проявами реальності на основі засвоєння певної системи уявлень і цінностей, глибинно-інтуїтивного розуміння сутності буття, виходу за межі повсякденності.

Сутнісні аспекти релігії

  • 1) Трансценденція – вихід за межі повсякденного існування і звичайного досвіду, прагнення до подолання обмеженості і кінцівки людського існування.
  • 2) Сакралізація – надання особливого, священного статусу певним вимірів реальності. Важливим аспектом релігійного світорозуміння є виділення істот, предметів, сфер як сверхзначимих, священних, вічних, абсолютних, що мають граничну цінність. Сакральні феномени викликають особливе ставлення віруючих, стають предметом благоговіння, шанування, поклоніння.
  • 3) Символізація – релігійне світорозуміння будується на основі створення образно-символічної картини світу, що представляє різні рівні і простору буття, включаючи особливі, втаємничені, незбагненні для звичайного сприйняття вимірювання. При цьому виділяється центр буття, абсолютний початок, вища особистість Бога.
  • 4) Ідентифікація – релігія є однією з форм самовизначення людини, дає відповідь на питання «Хто я?», «У чому моє коріння?».

Визначення релігії

На основі підходу французького соціолога Е. Дюркгейма в якості робочого можна використовувати таке визначення релігії: система вірувань і практичних дій, які об’єднують людей в єдину соціальну, культурну та духовну спільність.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пізній іудаїзм