Релігієзнавство

Релігієзнавство як наука

0 коментарів

Релігієзнавство як наука про закономірності виникнення, історії, розвитку, соціальної та культурної ролі релігії сформувалося у другій половині XIX ст.

Передумови становлення релігієзнавства як самостійної галузі знань

1) В ході розвитку...